Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1631/TTg-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành: 16/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1631/TTg-KGVX
V/v bổ sung Bệnh viện Tim mạch An Giang vào Quy hoạch mạng lưới khám, chữa bệnh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

 

Xét đề nghị của Bộ Y tế (văn bản số 564/TTr-BYT ngày 06 tháng 7 năm 2009) về việc bổ sung Bệnh viện Tim mạch An Giang là bệnh viện chuyên khoa hạng I thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long vào quy hoạch mạng lưới khám, chữa bệnh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép bổ sung Bệnh viện Tim mạch An Giang là bệnh viện chuyên khoa hạng I thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long vào quy hoạch mạng lưới khám, chữa bệnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 30/2008/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2008.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại văn bản số 801/TTg-KGVX ngày 18 tháng 5 năm 2010 về chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới Bệnh viện Tim mạch An Giang.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- VPCP: BTCN, các PCN; Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KGVX(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Thiện Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1631/TTg-KGVX bổ sung Bệnh viện Tim mạch An Giang vào Quy hoạch mạng lưới khám, chữa bệnh đến ngày 16/09/2010 và tầm nhìn đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.012

DMCA.com Protection Status
IP: 34.228.52.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!