Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1559/VPCP-VX về việc đăng cai tổ chức Giải vô địch Pencak Silat Đông Nam Á lần thứ I - 2008 tại thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1559/VPCP-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 12/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1559/VPCP-VX
V/v Đăng cai Giải vô địch Pencak Silat Đông Nam Á lần thứ I - 2008

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại tờ trình số 18/TTR-BVHTTDL, ngày 22 tháng 02 năm 2008 về việc đăng cai tổ chức Giải vô địch Pencak Silat Đông Nam Á lần thứ I - 2008 tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

- Đồng ý với đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đăng cai tổ chức Giải vô địch Pencak Silat Đông Nam Á lần thứ I - 2008 tại thành phố Hồ Chí Minh với quy mô, kinh phí, địa điểm, thời gian nêu tại tờ trình nói trên.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan đảm bảo các điều kiện tổ chức Giải an toàn, đạt mục đích đề ra.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thiện Nhân;
- Các Bộ: Ngoại giao, Công an;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, Vụ: TH, QHQT, Vụ IV, Website CP;
- Lưu: VT, VX (3).vtp.17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1559/VPCP-VX về việc đăng cai tổ chức Giải vô địch Pencak Silat Đông Nam Á lần thứ I - 2008 tại thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.951
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112