Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1533/KCB-QLCL&CĐT năm 2018 về báo cáo các hoạt động cải tiến chất lượng khám chữa bệnh dựa trên kết quả khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

Số hiệu: 1533/KCB-QLCL&CĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý khám, chữa bệnh Người ký: Lương Ngọc Khuê
Ngày ban hành: 10/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BY TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHA BỆNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1533/KCB-QLCL&CĐT
V/v báo cáo các hoạt động cải tiến chất lượng KCB dựa trên kết quả khảo sát hài lòng NB, NVYT

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Các bệnh viện trực thuộc trường đại học.

Trong thời gian qua, nhiều bệnh viện đã tích cực khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế và tiến hành cải tiến chất lượng dựa trên kết quả khảo sát hài lòng.

Để chuẩn bị cho các tài liệu truyền thông và các diễn đàn, hội nghị trong thời gian tới, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các bệnh viện báo cáo hoạt động cải tiến chất lượng dựa trên kết quả khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế. Việc báo cáo mang tính tự nguyện.

Báo cáo được trình bày bằng hình thức trình chiếu powerpoint (ppt), gồm có các nội dung sau:

- Hoạt động khảo sát hài lòng đã tiến hành, các phát hiện sau khảo sát

- Các giải pháp, sáng kiến cải tiến chất lượng dựa trên kết quả khảo sát;

- Những thay đổi của bệnh viện sau khi triển khai can thiệp;

- Các hình ảnh thay đi trước - sau can thiệp;

- Những lợi ích cụ thể và hiệu quả thiết thực mang lại cho người bệnh và nhân viên y tế sau khi tiến hành khảo sát hài lòng.

Bài trình bày trong khoảng 20-30 hình trình chiếu (slides).

Các bệnh viện nộp báo cáo bằng hình thức tải lên phần mềm trực tuyến theo hướng dẫn tại địa chỉ http://chatluongbenhvien.vn, hoàn thành trước ngày 15/1/2019. Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng thường tr
ực Nguyễn Viết Tiến (để b/c);
- Tr. TTĐT Cục QLKCB;
- Lưu: VT, QLCL&CĐT.

CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1533/KCB-QLCL&CĐT năm 2018 về báo cáo các hoạt động cải tiến chất lượng khám chữa bệnh dựa trên kết quả khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


112
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.211.150