Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1506/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 25/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1506/VPCP-KGVX
V/v báo cáo 10 năm triển khai Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện.

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Y tế, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội,
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Xét Báo cáo tổng kết, đánh giá 10 năm triển khai Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone của Bộ Y tế tại văn bản số 62/BC-BYT ngày 24 tháng 01 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Y tế đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Sau 10 năm tổ chức, thực hiện, Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone (Chương trình) đã đạt được nhiều kết quả tốt, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao: hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, hướng dẫn chuyên môn cho công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cơ bản được hoàn thiện; góp phần làm giảm tình trạng sử dụng ma túy, vi phạm pháp luật, lây nhiễm HIV trong cộng đồng; ci thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người tham gia điều trị góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Tuy nhiên, Chương trình còn gặp khó khăn về nguồn lực, nhận thức; tình trạng kỳ thị, phân biệt đối xử với người nghiện ma túy diễn ra ở một số địa phương; công tác tuyên truyền, vận động người nghiện ma túy tham gia chương trình chưa được triển khai sâu rộng dẫn đến kết quả của Chương trình vẫn còn hạn chế.

Để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng của Chương trình:

1. Bộ Y tế chủ động phối hợp với các Bộ: Công an, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về cai nghiện, điều trị nghiện ma túy trong quá trình sửa đổi bổ sung các Luật: HIV/AIDS, phòng, chống ma túy, xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất; tăng cường giám sát, hỗ trợ Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc tổ chức, thực hiện Chương trình; bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị; chỉ đạo việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều các hoạt động của Chương trình; chủ động cung cấp thông tin, tài liu liên quan đến Chương trình cho các cơ quan truyền thông.

2. Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai Chương trình trong các cơ sở thuộc quyền quản lý.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, tăng cường phối hợp với Bộ Y tế trong việc tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông về các hoạt động và hiệu quả của Chương trình.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn lực; chỉ đạo các cơ quan truyền thông tại địa phương tăng cường, đa dạng hóa các hình thức truyền thông; tăng cường phối hợp liên ngành để triển khai hiệu quả Chương trình.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Các Bộ: Y tế, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng (để báo cáo);

- Các Bộ: TP, TT&TT;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN; Trợ lý TTg; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX(3), Vt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1506/VPCP-KGVX ngày 25/02/2019 về báo cáo 10 năm triển khai Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.721

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.142.168