Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1496/ATTP-NĐTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục an toàn thực phẩm Người ký: Nguyễn Hùng Long
Ngày ban hành: 17/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1496/ATTP-NĐTT
V/v kiến nghị của Công ty TNHH Hệ thống thực phẩm FIDES

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hệ thống thực phẩm FIDES

Ngày 6/5/2019, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) nhận được công văn số 3525/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Công ty TNHH Hệ thống thực phẩm FIDES (gọi tắt là Công ty FIDES). Về những nội dung kiến nghị liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể tại công văn của Công ty, Cục An toàn thực phẩm có ý kiến như sau:

Các quy định pháp luật có liên quan đến bảo đảm an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể:

a) Khoản 2 Điều 3 Luật an toàn thực phẩm đã quy định “Sản xuất, kinh doanh thực phẩm là hoạt động có điều kiện; tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải chịu trách nhiệm về an toàn đối với thực phẩm do mình sản xuất, kinh doanh”.

b) Khoản 7 Điều 28 Luật an toàn thực phẩm quy định người đứng đầu đơn vị có bếp ăn tập thể có trách nhiệm bảo đảm an toàn thực phẩm.

c) Khoản 1 Điều 34 Luật an toàn thực phẩm quy định cơ sở được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi có đủ các điều kiện sau: “a) Có đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm (quy định điều kiện cụ thể về địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị chế biến, con người và nguyên liệu thực phẩm… tại Điều 28 Luật an toàn thực phẩm); b) Có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”.

Theo nội dung công văn, Công ty FIDES cung cấp suất ăn tại bếp của Công ty cổ phần thực phẩm CJ Cầu Tre (gọi tắt là Công ty CJ Cầu Tre), việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho bếp ăn tập thể này phải đáp ứng yêu cầu sau:

a) Bếp ăn tập thể phải thực hiện đầy đủ các quy định về điều kiện an toàn thực phẩm (Bao gồm quy định về địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị chế biến, con người, nguyên liệu thực phẩm …).

b) Nếu Công ty FIDES chỉ cung cấp các suất ăn sẵn chuyển đến Công ty CJ Cầu Tre thì Công ty FIDES phải được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại địa điểm chế biến suất ăn sẵn của công ty FIDES.

c) Nếu Công ty FIDES tổ chức nấu ăn ….. bếp ăn tập thể của Công ty CJ Cầu Tre:

- Công ty FIDES phải đăng ký địa điểm kinh doanh tại bếp ăn tập thể của Công ty CJ Cầu Tre mới được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại địa điểm bếp ăn tập thể của Công ty CJ Cầu Tre.

- Công ty CJ Cầu Tre tự tổ chức bếp ăn tập thể cho công nhân của Công ty mình bằng hình thức ký hợp đồng với Công ty FIDES đến nấu và người đứng đầu Công ty CJ Cầu Tre không thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm trân trọng thông báo để Công ty biết và lựa chọn thực hiện.

Trân trọng.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để báo cáo);
- Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong (để báo cáo);
- Cổng TTĐT-VPCP;
- Phòng Thương mại và CNVN;
- Ban Quản lý ATTP Hồ Chí Minh (để thực hiện);
- Lưu VT, NĐTT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hùng Long

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1496/ATTP-NĐTT ngày 17/05/2019 về cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Cục an toàn thực phẩm ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


751

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.59.38