Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1466/BYT-DP năm 2017 triển khai áp dụng Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 1466/BYT-DP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thanh Long
Ngày ban hành: 27/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1466/BYT-DP
V/v triển khai áp dụng Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi:

- Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương;
- Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên;
- Viện trưởng Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh;
- Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang.

 

Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP Ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, trong thời gian qua, Bộ Y tế đã phối hợp với Tổng công ty viễn thông Quân đội xây dựng Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia (gọi tắt là Hệ thống). Hệ thống đảm bảo quản lý tất cả các đối tượng tiêm chủng, là trẻ em, phụ nữ theo mã ID, quản lý suốt đời từ khi trẻ sinh ra (bao gồm tiêm chủng mở rộng, tiêm chủng dịch vụ), quản lý vật tư vắc xin và các tiện ích khác cho người dùng như quét mã vạch, nhắn tin cho người dân, cổng thông tin tra cứu lịch sử tiêm chủng. Hệ thống sẽ được sử dụng tại tất cả các đơn vị y tế từ Trung ương đến tỉnh/thành phố, quận/huyện, xã/phường có liên quan đến công tác tiêm chủng. Đến nay Hệ thống về cơ bản đã hoàn thành, được triển khai thí điểm tại các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh và đã triển khai công tác đào tạo giảng viên tuyến tỉnh cho các tỉnh/thành phố trên phạm vi cả nước để áp dụng Hệ thống. Một số tỉnh/thành phố khác đã có kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống. Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia đã tập huấn cho tất cả cán bộ chuyên trách tiêm chủng trên phạm vi cả nước để triển khai Hệ thống.

Để khẩn trương triển khai áp dụng Hệ thống trên phạm vi toàn quốc, Bộ Y tế yêu cầu các Đồng chí Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur thực hiện các nội dung sau đây:

1. Chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trực thuộc Viện (bao gồm cả tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ) triển khai áp dụng Hệ thống theo hướng dẫn của Sở Y tế tỉnh/thành phố nơi đơn vị đặt trụ sở.

2. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát các tỉnh, thành phố theo địa bàn được phân công về thực hiện Công văn số 9145/BYT-DP , ngày 28/12/2016 của Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia, báo cáo kết quả về Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) trước ngày 30/4/2017.

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo Bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng) để kịp thời giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- Các Vụ/Cục: YTDP, QLKCB, CNTT, BMTE (để thực hiện);
- Sở Y tế các tỉnh/thành phố (để thực hiện);
- TTYTDP các tỉnh/thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Long

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1466/BYT-DP năm 2017 triển khai áp dụng Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


844
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6