Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 1399/BVHTTDL-TCDL 2020 tháo gỡ khó khăn cho ngành Du lịch bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Số hiệu: 1399/BVHTTDL-TCDL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Lê Quang Tùng
Ngày ban hành: 09/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1399/BVHTTDL-TCDL
V/v đề xut b sung các giải pháp tháo gkhó khăn cho ngành Du lịch bị nh hưng bởi dch COVID-19

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện công văn s 2683/VPCP-KTTH ngày 07/4/2020 của Văn phòng Chính ph về việc t chức Hội nghị trực tuyến ca Cnh ph với các địa phương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin báo cáo Thủ tướng Chính ph như sau:

Ngày 19/3/2020 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn số 1156/BVHTTDL-TCDL đề xuất với Thủ tướng Chính ph các gii pháp cấp bách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi sau thời gian bị nh hưng bởi dịch COVID-19. Hiện nay, một số giải pháp đang được Chính ph và các Bộ, ngành xem xét, tháo g. Bên cạnh nhng nội dung đã được đề xuất, trên cơ s tổng hợp các kiến nghị của địa phương và doanh nghiệp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất b sung một số giải pháp sau:

1. Đi với chính sách h tr doanh nghiệp du lịch, cơ sở đào tạo du lịch và người lao động

1.1. Chính sách tài chính h tr cho doanh nghiệp du lịch và ngưi lao động

- Hỗ trợ gói tài chính cho các doanh nghiệp du lịch trong việc hoàn hủy tour thay vì thực hiện hủy tour, gói tài chính này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp phát hành phiếu mua tour có thời hạn 12-18 tháng với giá trị tương đương tour đã đặt cho các khách hàng không thể thực hiện được chuyến đi do tình hình dịch bệnh hoặc các trưng hợp bất kh kháng khác.

- Có chính sách h trợ cho doanh nghiệp vừa và nh, chủ nhà có phòng cho khách du lịch thuê (homestay), người lao động mất việc làm trong cơ s lưu trú du lịch (đề nghị đưa các đối tượng này vào diện được hỗ trợ trong gói 62.000 t giúp người dân gặp khó khăn chống dịch COVID-19).

1.2. Chính sách h tr doanh nghiệp du lịch, cơ sở đào tạo du lịch và người lao động

- Miễn phí cấp mới, cấp đi, cấp lại Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, nội địa; th hướng dn viên du lịch trong năm 2020.

- Đầu tư cho các cơ s đào tạo du lịch có áp dụng chương trình giáo dục trực tuyến đào tạo cấp theo Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam: H trợ xây dựng/nâng cấp hạ tầng phục vụ dy và học trực tuyến; hỗ trợ đào tạo giáo viên dạy học trực tuyến; h trợ xây dựng/nâng cấp chương trình hc trực tuyến; h trợ công tác tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp du lịch công nhận kết quả học tập và tuyển lao động có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến tại các cơ sở đào tạo du lịch.

- Áp dụng chính sách hỗ trợ, ưu đãi dành cho các cơ sở đào tạo du lịch và các học viên tham gia các chương trình đào tạo lại, nâng cao tay nghề, nâng cao năng suất lao động theo Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam, cụ thể:

+ Giai đoạn còn dịch: Hỗ trợ tự đào tạo trực tuyến hoặc theo nhóm nhỏ tại doanh nghiệp.

+ Giai đoạn kết thúc dịch: Hỗ trợ cho các địa phương đào tạo nghiệp vụ cho hướng dẫn viên tại điểm, điều hành tour, cơ sở lưu trú du lịch, đặc biệt là các homestay.

- Hỗ trợ doanh nghiệp du lịch tham gia xúc tiến du lịch quốc gia cụ thể: Doanh nghiệp không phải đóng bất kỳ khoản chi phí nào; được hỗ trợ chi phí thị thực, hỗ trợ chi phí vé máy bay cho 1 cán bộ/1 doanh nghiệp du lịch tham gia chương trình.

- Đề nghị Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các hãng hàng không hỗ trợ doanh nghiệp lữ hành giải phóng tiền đặt cọc mua vé máy bay trong thời gian dịch bệnh.

- Cho phép doanh nghiệp du lịch và người lao động chậm nộp bảo hiểm xã hội năm 2019, năm 2020 đến hết tháng 6 năm 2021. Điều chỉnh quy định về quyền lợi bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2020 như sau:

+ Điều kiện để nhận quyền lợi BHTN: Giảm yêu cầu thời gian làm việc tối thiểu: Từ 12 tháng xuống còn 03 tháng trong 24 tháng qua; đơn giản hóa quy trình giải quyết quyền lợi cho lao động.

+ Các khoản đóng góp BHTN: Miễn các khoản đóng góp cho người lao động.

+ Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng: Tăng tỷ lệ thay thế từ 60% lên 80%.

2. Giải pháp đối với các kịch bản khống chế dịch bệnh COVID-19

2.1. Kịch bản Việt Nam công bố hết dịch

- Tập trung vào kích cầu thị trường du lịch nội địa, phối hợp với các hãng hàng không, vận chuyển và các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, các điểm tham quan... miễn/giảm có thời hạn giá dịch vụ (hàng không, lưu trú, phí tham quan...)

- Tập trung triển khai chiến dịch truyền thông “Du lịch Việt Nam an toàn” và triển khai Chương trình kích cầu nội địa với sự tham gia của các địa phương (điểm đến), các doanh nghiệp vận chuyển và các doanh nghiệp dịch vụ du lịch.

- Đề nghị Chính phủ có các gói kích cầu tiêu dùng, trong đó có kích cầu người tiêu dùng trong nước sử dụng dịch vụ du lịch.

- Tập trung vào phân khúc khách du lịch kết hợp kinh doanh, giải quyết công việc, du lịch MICE.

- Triển khai xây dựng Trung tâm điều hành du lịch thông minh phục vụ chuyn đi s ngành du lịch trong và sau dịch COVID-19.

2.2. Kịch bn Việt Nam và một số ớc công b hết dịch (dự kiến các nước trong khu vc Châu Á có khả năng hết dịch sớm hơn)

- Hỗ trợ ngành Du lch đy mạnh các hoạt động truyền thông, tập trung phát động chương trình: “Việt Nam an toàn và hấp dn” - “Vietnam NOW - Safety and Smiling” với các nội dung: Khng đnh Việt Nam đã thành công trong đy lùi dịch COVID-19 và tiếp tục là điểm đến an toàn, khách du lịch được chào đón tr lại, hoạt động kinh doanh du lịch được phục hồi; công bố các gói sn phẩm, dịch vụ ưu đãi.

- Cơ cấu lại th trường khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, tập trung quảng bá khách đến và đi du lịch các thị trường đã hết dịch, nhất là phân khúc khách du lịch kết hợp kinh doanh, giải quyết công việc, du lịch MICE.

- Kiến nghị Chính ph xem xét có chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch đến Việt Nam liên quan đến min th thực, min gim phí th thực nhập cnh.

2.3. Kịch bản thế giới công b hết dịch

- Tăng cường công tác xúc tiến qung bá, ứng dụng công nghệ thông tin trong qung bá, truyn thông, phát trin sn phm du lịch mới.

- Triển khai rộng rãi các gói kích cầu đối với các th trường du lịch, c nội địa, quốc tế (inbound và outbound).

- Kiến nghị Chính phủ xem xét có chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch đến Việt Nam như tăng tần suất, m thêm đường bay đến các thị trường quc tế, min thị thực, miễn gim phí thị thực nhập cnh.

Trên đây là gii pháp đề xuất để tháo gỡ khó khăn cho ngành Du lịch, Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch đề nghị Quý Bộ xem xét, tng hợp báo cáo Th tướng Chính ph đưa vào Ngh quyết của Chính ph đ có căn cứ trin khai trong thời gian tới./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy;
- Tổng cục Du lịch;
- Cục VHCS, VP Bộ;
- Lưu: VT, VLH DKT(10)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quang Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1399/BVHTTDL-TCDL ngày 09/04/2020 về đề xuất bổ sung giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành Du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.438

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!