Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1380/LĐTBXH-VP năm 2021 yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 1380/LĐTBXH-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Văn Thanh
Ngày ban hành: 13/05/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1380/LĐTBXH-VP
V/v yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2021

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Tiếp theo các văn bản chỉ đạo của Bộ trong năm 2021 về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-191, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 hiện nay, đặc biệt là hiện tượng cá nhân di chuyển qua các địa phương đã ghi nhận các ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng nhưng không khai báo y tế, không tuân thủ quy định về việc hạn chế tiếp xúc đông người dẫn đến nguy cơ lây nhiễm rất cao trong cộng đồng, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-192, yêu cầu của Bộ Y tế3 và các địa phương, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị:

1. Đối với các cuộc họp, hội nghị, hội thảo đã được Bộ trưởng đồng ý triển khai, chỉ được bố trí tối đa 50% chỗ ngồi trong hội trường, phòng họp, đảm bảo thực hiện giãn cách tối thiểu 2m và thực hiện đầy đủ các biện pháp: đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, khử khuẩn. Không tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và các địa điểm khác theo chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

2. Tiếp tục rà soát danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã đến các địa phương, khu công nghiệp, bệnh viện và địa điểm khác có các ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng hoặc tiếp xúc với các trường hợp F0, F1 do Bộ Y tế công bố4. Yêu cầu các cá nhân thực hiện nghiêm và khai báo trung thực về lịch trình di chuyển, tiếp xúc với các trường hợp F0, F1 để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Khi xác định có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là đối tượng F0, F1, F2 và các ca nghi nhiễm COVID-19 thì lập tức yêu cầu thực hiện các biện pháp khai báo, cách ly theo hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương nơi cư trú. Thủ trưởng các đơn vị không tự quyết định cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tạm nghỉ để cách ly tại nhà khi chưa có yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế; trường hợp cấp thiết thì báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ để được hướng dẫn xử lý kịp thời.

3. Chỉ đạo toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện khai báo y tế điện tử phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID -19; triển khai việc sử dụng mã QRCode cho đơn vị mình theo hướng dẫn tại Công văn số 3751/CV-BCĐ ngày 06/5/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

4. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm theo quy định nếu để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị lây nhiễm bệnh COVID-19 do lỗi lơ là, chủ quan, không gương mẫu tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, không kiểm soát tốt, buông lỏng quản lý. Xử lý nghiêm người đứng đầu và các trường hợp liên quan nếu để dịch bệnh COVID-19 lây lan ra cộng đồng.

Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Trung tâm Thông tin (để đăng tải);
- Các cơ quan báo chí thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TH.(HĐ)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Văn Thanh

 1 Công văn số 229/LĐTBXH-VP ngày 28/01/2021; Công điện số 02/CĐ-LĐTBXH ngày 28/4/2021; Công văn số 1231/LĐTBXH-VP ngày 29/4/2021; Công văn số 1269/LĐTBXH-VP ngày 04/5/2021.

2 Công văn số 3751/CV-BCĐ ngày 06/5/2021.

3 Công văn số 3823/BYT-DP ngày 07/5/2021.

4 Đến ngày 13/5/2021, theo yêu cầu tại Công văn số 1269/LĐTBXH-VP ngày 04/5/2021, có 21 đơn vị gửi báo cáo về Bộ về các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hoạt động di chuyển qua các địa phương hoặc liên quan đến các ca có nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1380/LĐTBXH-VP năm 2021 yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.067

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.124.77