Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 12848/QLD-CL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý dược Người ký: Đỗ Văn Đông
Ngày ban hành: 29/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12848/QLD-CL
V/v xử lý vắc xin Quinvaxem, SĐK: QLVX-0604-12

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Dự án Tiêm chủng mở rộng Quốc gia

Cục Quản lý Dược nhận được công văn số 1012/VSDTTƯ ngày 18/7/2014 của Dự án Tiêm chủng mở rộng (TCMR) Quốc gia báo cáo kết quả Hội đồng chuyên môn đánh giá và đề xuất hướng xử lý đối với số lượng vắc xin Quinvaxem tạm ngừng sử dụng đang bảo quản tại kho TCMR Miền Bắc và kho Trung tâm Y tế dự phòng Đồng Nai.

Trên cơ sở ý kiến đề xuất của các đơn vị liên quan và được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược có ý kiến chỉ đạo đối với Dự án Tiêm chủng mở rộng Quốc gia như sau:

1. Tiếp tục sử dụng và ưu tiên cấp phát trước 56.542 liều vắc xin Quinvaxem, SĐK: QLVX-0604-12, số lô: 1453037, HD: 26/11/2014 đang bảo quản tại kho Miền Bắc của Dự án TCMR.

Dự án cn theo dõi sát sao, kiểm tra chặt chẽ các đơn vị tiêm chủng đảm bảo điều kiện bảo quản và chất lượng vắc xin trong quá trình sử dụng; kiểm tra, sàng lọc và theo dõi trẻ trước và sau khi tiêm chủng theo đúng các quy định đđảm bảo an toàn tiêm chủng mở rộng; báo cáo kịp thời các phản ứng sau tiêm chủng vắc xin nêu trên đến các cơ quan chức năng theo quy định.

2. Không sử dụng 17.254 liều vắc xin Quinvaxem, SĐK: QLVX-0604-12, số lô: 1453128, HD: 20/7/2015 đang bảo quản tại kho Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đồng Nai.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để b/cáo);
- Cục Y tế dự phòng, Thanh tra Bộ Y tế (để phối hợp);
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ (để phối hợp);
- Viện Kiểm định QG Vắc xin và SPYT (để phối hợp);
- Các Viện vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur;
- Lưu: VT, CL (02 bản).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC
TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12848/QLD-CL ngày 29/07/2014 về xử lý vắc xin Quinvaxem, SĐK: QLVX-0604-12 do Cục Quản lý Dược ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.536

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!