Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1257/BYT-KCB năm 2015 báo cáo hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, người tàn tật, người nhiễm HIV/AIDS, bệnh phong, tâm thần ...của các tôn giáo do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 1257/BYT-KCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Xuyên
Ngày ban hành: 02/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1257/BYT-KCB
V/v báo cáo hoạt động CSSK cho người nghèo, người tàn tật, người nhiễm HIV/AIDS, bệnh phong, tâm thần ...của các tôn giáo.

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện Thông báo số 94/TB-VPCP ngày 06/3/2014 của Văn phòng Chính phủ; Báo cáo số 32/BC-MTTW-BTT ngày 23/12/2014 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, về việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2014, trong đó có nội dung “nghiên cứu, khảo sát mô hình tốt về cơ s CSSK cho người nghèo, người tàn tật, người nhim HIV/AIDS, bệnh phong, tâm thần ...của các tôn giáo”, Bộ Y tế đ nghị Giám đc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo các nội dung sau đây:

- Công tác quản lý nhà nước, các chính sách xã hội hóa về y tế đi với các mô hình, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo của tôn giáo.

- Các mô hình, hình thức khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, người tàn tật, người nhiễm HIV/AIDS, bệnh phong, tâm thần ...của các tôn giáo.

- Kết quả hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo của tôn giáo.

- Thuận lợi, khó khăn vướng mắc khi triển khai khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo của tôn giáo.

Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương báo cáo theo mẫu đính kèm gửi đến Cục Quản lý khám, chữa bệnh trước ngày 20/3/2015 để tổng hợp báo cáo Chính phủ.

Thông tin liên hệ: Cục Quản lý khám, chữa bệnh, ĐT/Fax: 04.62732110; Email: tranthuha509@yahoo.com

Trân trọng cảm ơn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- TT. Nguyễn Viết Tiến (để báo cáo);
- TT. Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
- Văn phòng Bộ Y tế;
- Cục Phòng, chống HIV/AIDS (để phối hợp);
- Website Bộ Y tế, website Cục Quản lý khám, chữa bệnh;
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

 

BÁO CÁO

(theo công văn s    /BYT-KCB ngày    /02/2015)

1. Chính sách xã hội hóa của địa phương về y tế đối với các mô hình, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo của tôn giáo

2. Quản lý nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh của các tôn giáo tại địa phương

- Đầu mối quản lý

- Chế độ báo cáo

- Thanh tra, kiểm tra

3. Thống kê các hình thức tổ chức (bệnh viện, phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa...) do các tổ chức, cá nhân tôn giáo thành lập và kết quả hoạt động:

TT

Hình thức

Số Iượng

Tổ chức, cá nhân tôn giáo thực hiện

Kết quả (số lượng người được CSSK)

Nguồn kinh phí thực hiện

Ghi chú

1

Bệnh viện

 

 

 

 

 

2

Phòng khám đa khoa

 

 

 

 

 

3

Phòng khám chuyên khoa

 

 

 

 

 

4

Phòng chẩn trị y học cổ truyền

 

 

 

 

 

5

Nhà hộ sinh

 

 

 

 

 

6

Cơ sở chẩn đoán

 

 

 

 

 

7

Cơ sở dịch vụ y tế

 

 

 

 

 

8

Trạm y tế

 

 

 

 

 

9

Các hình thức khác

 

 

 

 

 

4. Thuận lợi, khó khăn trong quản lý và triển khai thực hiện:

- Thuận lợi

- Khó khăn

5. Kiến nghị, đề xuất:

 

LÃNH ĐẠO SỞ Y T

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1257/BYT-KCB năm 2015 báo cáo hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, người tàn tật, người nhiễm HIV/AIDS, bệnh phong, tâm thần ...của các tôn giáo do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.173
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78