Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 12/KCB-NV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý khám, chữa bệnh Người ký: Trần Quý Tường
Ngày ban hành: 05/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/KCB-NV
V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động của Hội đồng Thuốc và Điều trị

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương
- Bệnh viện/Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế
- Y tế các Bộ/ngành

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế về việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh đồng thời đẩy mạnh việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã làm đầu mối xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động của Hội đồng Thuốc và Điều trị.

Để Thông tư được hoàn thiện và phù hợp với điều kiện thực tế, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị góp ý kiến cho dự thảo Thông tư đính kèm. Công văn góp ý đề nghị gửi về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 31/01/2013 và gửi theo địa chỉ email: bichhakcb@gmail.com hoặc fax theo số 04.62732094, 04.62732289; Điện thoại liên hệ: 04.62732445; 0973422344.

Trân trọng cảm ơn!

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, NV.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Quý Tường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12/KCB-NV ngày 05/01/2013 góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động của Hội đồng Thuốc và Điều trị do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.065

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.8.7