Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1130/QLCL-CL1 về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Số hiệu: 1130/QLCL-CL1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Trần Bích Nga
Ngày ban hành: 20/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1130/QLCL-CL1
V/v: kiểm tra, chứng nhận ATTP TS

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2012

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp CBXK TS vào EU

Trong thời gian vừa qua, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản nhận được thông tin phản ảnh của một số doanh nghiệp về khó khăn khi ghi nhãn ngày sản xuất (Production date) đối với sản phẩm thủy đông lạnh để xuất khẩu vào EU theo Quy định (EU) số 16/2012 (ban hành ngày 10/01/2012 bổ sung, sửa đổi Phụ lục II Quy định EC số 853/2004 của Ủy ban Châu Âu về các yêu cầu liên quan đến thực phẩm đông lạnh có nguồn gốc động vật và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2012).

Về vấn đề này, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau:

1. Ngày 23/3/2012, Cục đã có công văn số 409/QLCL-CL1 hướng dẫn thực hiện Quy định nêu trên, trong đó nêu rõ:

- Ngày sản xuất (date of production) đối với sản phẩm thủy sản đông lạnh là ngày thủy sản được đánh bắt (thủy sản khai thác tự nhiên) hoặc ngày thu hoạch (thủy sản nuôi). Đối với nhuyễn thể 2 mảnh vỏ, động vật da gai, động vật có túi bao và động vật chân bụng ở biển ngày sản xuất là ngày thực hiện hoạt động chế biến, cắt, băm.

- Tại công đoạn thực phẩm được ghi nhãn theo Chỉ thị 2000/13 hoặc tại công đoạn chế biến tiếp theo đối với thực phẩm, cơ sở sản xuất thực phẩm đông lạnh phải lưu giữ thông tin và sẵn sàng cung cấp cho cơ sở thực hiện phân phối thực phẩm, hoặc theo yêu cầu của Cơ quan thẩm quyền:

P Ngày sản xuất (date of production).

P Ngày cấp đông (date of freezing) trong trường hợp khác với ngày sản xuất.

P Trường hợp thực phẩm được sản xuất từ một lô/mẻ nguyên liệu có sự khác nhau với ngày sản xuất và ngày cấp đông, thì ngày xa nhất của sản xuất và/hoặc thực hiện cấp đông đối với sản phẩm cũng phải sẵn sàng lưu giữ tại cơ sở.

2. Theo quy định tại Chỉ thị 2000/13 ngày 20/3/2000 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu về tính tương đương của các văn bản pháp luật do các Quốc gia Thành viên ban hành liên quan tới quy định về nhãn mác, trình bày và quảng cáo hàng hóa thực phẩm, thực phẩm nói chung và thực phẩm đông lạnh nói riêng không bắt buộc phải ghi trên nhãn ngày sản xuất (date of production). Tuy nhiên, hiện nay, theo yêu cầu của nhà nhập khẩu, các doanh nghiệp thực hiện ghi nhãn ngày sản xuất/ngày cấp đông là ngày sản phẩm được bao gói, ghi nhãn hoàn thiện trên nhãn, bao bì (thùng carton, bao gói PE, PVC) sản phẩm xuất khẩu vào EU và trong nhiều trường hợp cách hiểu này không đúng với quy định theo Quy định EU số 16/2012.

Để tránh các trường hợp lô hàng bị vướng mắc khi nhập khẩu vào EU, Cục đề nghị các doanh nghiệp chế biến thủy sản đông lạnh xuất khẩu vào EU thực hiện một số việc như sau:

- Lưu giữ đầy đủ thông tin về ngày sản xuất, cấp đông đối với nguyên liệu khi thu mua vào nhà máy chế biến xuất khẩu vào EU (ngày thu hoạch/đánh bắt, ngày cấp đông đối với nguyên liệu thu mua để sản xuất) theo đúng Quy định EU số 16/2012.

- Trường hợp ghi nhãn ngày sản xuất/ngày cấp đông trên bao bì, nhãn sản phẩm thủy sản đông lạnh thì ngày sản xuất/ngày cấp đông phải là ngày được định nghĩa theo đúng Quy định EU số 16/2012.

- Chủ động trao đổi với nhà nhập khẩu EU để có giải pháp hợp lý cho việc cung cấp thông tin về ngày sản xuất/ngày cấp đông đối với sản phẩm đông lạnh thông qua các hồ sơ, tài liệu thương mại lô hàng (hóa đơn thương mại, tờ khai danh mục hàng hóa …) nhằm tránh việc ghi thông tin ngày sản xuất trên bao bì, nhãn sản phẩm.

Đề nghị các đơn vị lưu ý thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- VASEP;
- CQCL Nam bộ, Trung bộ;
- Website Cục;
- Lưu: VT, CL1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bích Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1130/QLCL-CL1 về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.701
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85