Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 113/TANDTC-VP 2020 phòng chống dịch bệnh COVID-19

Số hiệu: 113/TANDTC-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tòa án nhân dân tối cao Người ký: Lê Hồng Quang
Ngày ban hành: 30/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Chỉ đạo xử lý theo pháp luật hình sự với hành vi trốn cách ly

TANDTC vừa ban hành Công văn 113/TANDTC-VP về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, số lượng người mắc, tử vong tăng nhanh và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Theo đó, chỉ đạo Chánh án các Tòa án, thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC thực hiện một số nội dung sau:

- Chỉ đạo xử lý nghiêm theo pháp luật hình sự trường hợp đưa tin sai sự thật, không khai báo y tế, khai báo không trung thực; trốn tránh cách ly y tế làm lây nhiễm bệnh cho người khác, găm hàng, tăng giá...

- Từ ngày 31/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020, các Tòa án chỉ đạo thực hiện tốt các yêu cầu sau:

+ Thực hiện nghiêm Chỉ thị 02/2020/CT-CA ngày 10/3/2020 về phòng, chống dịch Covid-19 trong hệ thống TAND;

+ Vụ án, vụ việc đã hết thời hạn giải quyết (kể cả thời gian gia hạn) và bắt buộc phải mở phiên tòa, phiên họp thì thực hiện theo quy định của pháp luật nhưng phải thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch.

+ Quán triệt, yêu cầu công chức trong đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp tự phòng, chống dịch bệnh; tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh...

Xem nội dung chi tiết tại Công văn 113/TANDTC-VP ngày 30/3/2020.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 113/TANDTC-VP
V/v phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương;
- Chánh án các Tòa án nhân dân cấp cao;
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao;
- Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Chánh án Tòa án quân sự cấp Quân khu và tương đương.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường trên phạm vi toàn cầu, số lượng người mắc, tử vong tăng nhanh và chưa có dấu hiệu dừng lại. Ở nước ta, số lượng người mắc đang tiếp tục gia tăng; đã có hiện tượng lây nhiễm đối với cán bộ y tế, xuất hiện lây nhiễm trong cộng đồng, nhất là tại một số thành phố lớn. Đ kiềm chế, kiểm soát có hiệu quả sự lây lan; chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh; bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho cộng đồng và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống Tòa án nhân dân (sau đây viết tắt là công chức), Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu Chánh án các Tòa án, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung sau đây:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19. Xác định công tác phòng, chống dịch bệnh đã bước vào giai đoạn cao điểm có ý nghĩa quyết định; là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt.

2. Từ ngày 31/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020, các Tòa án chỉ đạo tập trung thực hiện tốt các yêu cầu sau đây:

a) Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02/2020/CT-CA ngày 10/3/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về phòng, chống dịch Covid-19 trong hệ thống Tòa án nhân dân.

b) Đối với vụ án, vụ việc đã hết thời hạn giải quyết (kể cả thời gian gia hạn) và bắt buộc phải mở phiên tòa, phiên họp thì thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng nhưng phải thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Không tổ chức các phiên tòa, phiên họp tập trung trên 20 người trong một phòng; yêu cầu thực hiện giữ khoảng cách trên 2m giữa người với người trong phòng xét x. Yêu cầu người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng trước khi vào phòng xử án phải được đo nhiệt độ, sát khuẩn tay và đeo khẩu trang trong suốt thời gian tố tụng.

c) Dừng việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở; giữ khoảng cách tiếp xúc trên 2m; luôn đeo khẩu trang khi làm việc và khi đi ra ngoài.

d) Quán triệt, yêu cầu công chức trong đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp tự phòng, chống dịch bệnh; tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh. Khuyến cáo công chức hạn chế tiếp xúc xã hội; hạn chế tụ tập đông người; hạn chế việc di chuyển, đi lại nhất là từ các tỉnh, thành phố có dịch đến các địa phương khác. Yêu cầu công chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong suốt thời gian sinh sống tại gia đình, di chuyển trên đường, tiếp xúc xã hội và làm việc tại cơ quan.

3. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại đơn vị, nhất là tăng cường việc giám sát các trường hợp công chức bị cách ly tại gia đình, cách ly tại các cơ sở cách ly và cơ sở y tế; thực hiện cưỡng chế cách ly y tế theo quy định đối với các trường hợp công chức không tự nguyện cách ly. Xem xét, x lý trách nhiệm, kỷ luật nghiêm đối với công chức không thực hiện, thực hiện không đúng quy định, yêu cầu phòng, chống dịch; để xảy ra tụ tập đông người; đưa tin không đúng sự thật, không khai báo y tế, khai báo y tế không trung thực; trốn tránh, chống đối, không chấp hành biện pháp cách ly y tế...

4. Chỉ đạo xử lý nghiêm theo pháp luật hình sự các trường hợp đưa tin không đúng sự thật, không khai báo y tế, khai báo y tế không trung thực; trốn tránh, chống đối, không chấp hành biện pháp cách ly y tế làm lây nhiễm bệnh cho người khác; găm hàng, tăng giá, gây bất ổn thị trường... theo đúng quy định của pháp luật.

5. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch nhưng vẫn phải tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp hữu hiệu để khắc phục khó khăn, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 của Tòa án nhân dân. Báo cáo kịp thời Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (qua Văn phòng - theo địa chỉ email: tmth.tatc@toaan.gov.vn) thông tin về công tác phòng, chống dịch bệnh của đơn vị.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị ngay sau khi nhận được Công văn này cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm, đúng yêu cầu. Tùy theo tình hình, diễn biến của dịch Covid-19, Tòa án nhân dân tối cao sẽ có chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời.

 


Nơi nhận:
- Như kính gửi:
- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Các Đ/c Phó Chánh án TANDTC (để ch
đạo thực hiện);
- Các Đ/c Thẩm phán TANDTC;
- Chánh án các TAND, TAQS (để thực hiện);
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC (để thực hiện);
- Cổng thông tin điện tử TANDTC, Báo Công lý (để đăng tải)
- Lưu: VP TANDTC.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Lê Hồng Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 113/TANDTC-VP ngày 30/03/2020 về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.998

DMCA.com Protection Status
IP: 44.223.39.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!