Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1005/BYT-KCB năm 2015 hướng dẫn khám giám định theo Thông tư 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH do Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 1005/BYT-KCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Viết Tiến
Ngày ban hành: 10/02/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1005/BYT-KCB
V/v hướng dẫn khám giám định theo Thông tư số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 10 tháng 2 năm 2015

 

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Viện trưởng Viện Giám định y khoa;
- Y tế các Bộ, ngành.
(Sau đây gọi chung là các Đơn vị)

 

Gần đây, Bộ Y tế nhận được báo cáo của một số Hội đồng giám định y khoa về việc xin ý kiến hướng dẫn về khám giám định tổng hợp tỷ lệ tổn thương cơ thể của đối tượng là bệnh binh đồng thời mắc bệnh, tật có trong danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật được quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 11 năm 2013 của liên Bộ Y tế và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc “Hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ” (sau đây viết tắt là Thông tư số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH).

Sau khi trao đổi và nhận được ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn số 2603/LĐTBXH-NCC ngày 23 tháng 7 năm 2014, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

Trong thời gian chờ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 41/2013/TTLT-BYT- BLĐTBXH, các Hội đồng Giám định y khoa thực hiện như sau: Đối tượng đã là bệnh binh nay mắc thêm bệnh có trong danh mục bệnh, tật quy định tại Điều 2 Thông tư số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH (không trùng lặp với bệnh, tật đối tượng đã mắc trước đây để được xác định là bệnh binh) thì khám giám định và tổng hợp tỷ lệ tổn thương cơ thể theo quy định tại Điều 2, Điều 3 Thông tư số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 9 năm 2013 của liên Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc "Quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp

Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Viện trưởng Viện Giám định y khoa, Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành tăng cường quản lý, giám sát hoạt động khám giám định y khoa nói chung và khám giám định bệnh, tật cho người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ nói riêng, để chế độ ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công được triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận
:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1005/BYT-KCB năm 2015 hướng dẫn khám giám định theo Thông tư 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH do Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.251
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41