Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11042/VPCP-KTN năm 2013 khắc phục hạn chế trong quản lý, vận hành và tăng cường đảm bảo an toàn hồ chứa nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 11042/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 31/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11042/VPCP-KTN
V/v khắc phục hạn chế trong quản lý, vận hành và tăng cường đảm bảo an toàn hồ chứa nước

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 4380/BNN-TCTL ngày 10 tháng 12 năm 2013 về kết quả kiểm tra việc thực hiện quy trình vận hành một số hồ chứa nước tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk trong mùa mưa lũ năm 2013, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1.Trên cơ sở đánh giá công tác quản lý, vận hành của các hồ chứa nước trong mùa mưa lũ năm 2013, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém trong quản lý, vận hành các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn (bao gồm cả việc phối hợp trong quản lý, vận hành, thông báo xả lũ và đảm bảo an toàn dân cư vùng hạ du khi hồ chứa xả lũ,...); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo và giám sát cơ quan chức năng tổ chức thực hiện đối với các hồ đập do Bộ trực tiếp quản lý; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5 năm 2014.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, cá nhân liên quan đối với việc quản lý vận hành hồ Ea D’Răng trong đợt mưa lũ ngày 17 tháng 9 năm 2013, xử lý các vi phạm theo đúng quy định. Đồng thời chỉ đạo hoàn chỉnh quy trình vận hành hồ chứa Ea D’răng; bổ sung trang thiết bị cần thiết, nguồn điện dự phòng; chấn chỉnh việc cập nhật, theo dõi thông tin hồ chứa, mưa lũ, đảm bảo việc vận hành hồ trong thời gian tới được kịp thời, an toàn.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo các cơ quan chức năng rút kinh nghiệm việc vận hành xả lũ của hồ Vực Mấu trong đợt mưa lũ cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm 2013; chấn chỉnh việc thông báo tin xả lũ đến nhân dân vùng hạ du hồ Vực Mấu, rà soát, hoàn thiện phương án sơ tán dân cư, đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại do việc xả lũ hồ chứa.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo tăng cường hệ thống quan trắc khí tượng, thủy văn, nhất là ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dự báo, phục vụ chỉ đạo việc vận hành hồ chứa, góp phần chủ động ứng phó với mưa lũ.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát các hồ chứa nước có nguy cơ không đảm bảo an toàn, hỗ trợ kinh phí để sửa chữa các hồ chứa nước xung yếu nhằm đảm bảo an toàn, chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1419/VPCP-KTN ngày 20 tháng 02 năm 2013.

6. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách phù hợp huy động nguồn lực để xây dựng phương án phòng, chống lũ lụt cho vùng hạ du, nhất là trong các tình huống xả lũ khẩn cấp, vỡ đập.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Bộ Xây dựng;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, V.I, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11042/VPCP-KTN năm 2013 khắc phục hạn chế trong quản lý, vận hành và tăng cường đảm bảo an toàn hồ chứa nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.561

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.254