Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9630/VPCP-KTN năm 2013 nghiên cứu giải pháp ứng phó với siêu bão do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 9630/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 13/11/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9630/VPCP-KTN
V/v nghiên cứu các giải pháp ứng phó với siêu bão.

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão Trung ương;
- Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn.

 

Để nhanh chóng có các giải pháp tích cực và phù hợp nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác phòng, chống lụt, bão, đặc biệt là ứng phó với những cơn siêu bão nhiệt đới vừa qua, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu:

1. Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt, bão Trung ương, Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và cơ quan liên quan nghiên cứu, đánh giá tình hình ứng phó của Trung ương, các địa phương trong cơn bão số 14 vừa qua, đặc biệt nghiên cứu đánh giá trường hợp của Philippines, đề xuất điều chỉnh, bổ sung các giải pháp, hiệu quả hơn ứng phó với siêu bão, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Các giải pháp cần lưu ý tới một số nội dung sau:

- Xây dựng, cập nhật phương án phòng, chống lụt bão;

- Phương án sơ tán dân;

- Các giải pháp xây dựng cơ sở hạ tầng, chằng chống nhà cửa, đề xuất kết cấu nhà vùng bão;

- Quản lý, khai thác các hồ chứa.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẩn trương hoàn thành dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 72/NĐ-CP ngày 07 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ về quản lý an toàn hồ đập trình Chính phủ trước 30 tháng 12 năm 2013 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ: TC, KHĐT, TNMT, XD, NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, TH, KTTH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9630/VPCP-KTN năm 2013 nghiên cứu giải pháp ứng phó với siêu bão do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.751
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45