Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 937/BTNMT-TĐKT quản lý, sử dụng các ấn phẩm bản đồ Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 937/BTNMT-TĐKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Văn Đức
Ngày ban hành: 25/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 937/BTNMT-TĐKT
V/v quản lý, sử dụng các ấn phẩm bản đồ VN

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bộ
- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Trong Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT-BTNMT-BNV-BNG-BQP ngày 13 tháng 6 năm 2006 giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng về “Hướng dẫn quản lý công tác đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính và biên giới quốc gia” đã quy định: “Cơ quan, tổ chức không được sử dụng các bản đồ, hải đồ có sai sót về biên giới, biển đảo để treo nơi công sở hoặc dùng làm việc với tổ chức, cá nhân nước ngoài”.

Tuy nhiên, một số cơ quan, doanh nghiệp vẫn đang sử dụng và lưu hành những bản đồ Việt Nam chưa phản ánh đầy đủ chủ quyền quốc gia, nhất là chủ quyền quốc gia trên biển.

Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện những nội dung sau đây:

1. Rà soát lại các ấn phẩm bản đồ đã in và điện tử đang sử dụng để đảm bảo lưu hành các ấn phẩm bản đồ thể hiện đầy đủ chủ quyền quốc gia và thực hiện đúng quy định của Thông tư liên tịch nêu trên.

2. Khi có nhu cầu sử dụng bản đồ Việt Nam, liên hệ với Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam hoặc Nhà Xuất bản bản đồ để thẩm định, đảm bảo sử dụng bản đồ chính xác về biên giới, địa giới.

3. Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và Nhà Xuất bản bản đồ có trách nhiệm thẩm định tính chính xác về chủ quyền quốc gia trên các bản đồ Việt Nam và cung cấp cho các đơn vị có nhu cầu sử dụng.

Các đơn vị thực hiện rà soát và báo cáo Bộ bằng văn bản (qua Cục Đo đạc Bản đồ Việt Nam) trước ngày 30/3/2010 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên (để báo cáo);
- Lưu VT, TĐKT, Cục ĐĐBĐVN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Đức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 937/BTNMT-TĐKT quản lý, sử dụng các ấn phẩm bản đồ Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.254
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33