Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 931/BNN-TCLN thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 931/BNN-TCLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 19/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 931/BNN-TCLN
V/v thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 24/9/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2010/NĐ-CP về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (sau đây viết tắt là Nghị định 99); Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011. Ngày 13/12/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2284/QĐ-TTg phê duyệt Đề án triển khai Nghị định số 99. Theo đó, năm 2011 các cơ quan Trung ương và các địa phương phải chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trong toàn quốc từ năm 2012.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với các Bộ, ngành ban hành các thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 99; các địa phương đã thành lập được 26 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh, từng bước đi vào vận hành, hoạt động hiệu quả. Năm 2012, Quỹ trung ương và địa phương đã ký kết hợp đồng ủy thác với các cơ sở sử dụng DVMTR, thu được xấp xỉ 1.200 tỷ đồng. Đây là nguồn thu rất lớn, bền vững, góp phần thực hiện thành công kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, cũng như cải thiện đời sống của người dân làm nghề rừng.

Tuy vậy, một số tỉnh có tiềm năng, nhung tiến độ triển khai thực hiện Nghị định 99 chậm. Để đảm bảo tiến độ chung, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện, hoàn thành một số nội dung sau:

1. Thành lập, kiện toàn nhân sự Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh, đăng ký mở tài khoản, con dấu để tiếp nhận tiền chi trả DVMTR; rà soát, xác định các cơ sở sử dụng DVMTR trong tỉnh; lập kế hoạch thu, chi và ký kết hợp đồng ủy thác DVMTR.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách chi trả DVMTR thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, các đơn vị cung ứng, sử dụng DVMTR và đến từng người dân.

3. Giải quyết, bố trí nguồn ngân sách địa phương để thực hiện, sớm hoàn thành công tác rà soát, xác định diện tích rừng đến từng chủ rừng phục vụ chi trả tiền DVMTR.

4. Đối với những tỉnh đã có nguồn thu DVMTR năm 2012, sớm hoàn thành việc giải ngân, chi trả đến từng chủ rừng, hộ gia đình, cá nhân nhận giao khoán bảo vệ rừng trong Quý I/2013.

Đề nghị UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Cao Đức Phát (báo cáo);
- VP. Chính phủ (báo cáo);
- Quỹ BV&PTR VN (theo dõi);
-
Lưu: VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 931/BNN-TCLN ngày 19/03/2013 thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.396

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.173.217