Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 8857/BNN-PCTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 20/10/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8857/BNN-PCTT
V/v sửa đổi, bổ sung Nghị định số 66/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ
- Ủy ban nhân dân tỉnh, TP trực thuộc Trung ương
- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương

Ngày 04/7/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 66/2014/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chng thiên tai. Sau hơn 3 năm thực hiện Nghị định, công tác phòng, chống thiên tai đã đạt được nhiều kết quả, đặc biệt là trong phân cấp ứng phó, truyền tin thiên tai và đã thành lập được cơ quan chuyên trách phòng, chng thiên tai ở cấp Trung ương,...; nhưng cũng đã bộc lộ một số tồn tại, bất cập ảnh hưởng đến chỉ đạo, điều hành phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Để việc nghiên cứu, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung được phù hợp và sát với yêu cầu thực tiễn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương một số nội dung sau:

1. Tổ chức đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại, bất cp trong quá trình thực hiện Nghị định nêu trên, nhất là về hệ thống cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, cơ chế vận hành bộ máy quản lý nhà nước và cơ quan điều phối liên ngành phòng, chống thiên tai các cấp; lực lượng tham gia hoạt động phòng, chống thiên tai, đặc biệt là lực lượng dân sự trong ứng phó thiên tai tại cơ sở để đảm bảo ứng phó kịp thời, tại chỗ khi có tình huống thiên tai; hiệu lực, hiệu quả thực thi; nguồn lực cho công tác phòng, chống thiên tai nói chung, đặc biệt là nguồn lực cho hoạt động ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai.

2. Đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể (nếu có).

Văn bản đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Tổng cục Phòng, chống thiên tai) trước ngày 03/11/2017 để tổng hợp.

Đề nghị các Bộ ngành, Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố quan tâm phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, PCTT (VT, ƯPKP.5b)
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

_______________________

Mọi chi tiết xin liên hệ Cục ng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8857/BNN-PCTT ngày 20/10/2017 về Đề xuất sửa đổi Nghị định 66/2014/NĐ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


890

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198