Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8516/BCT-ATMT 2018 phối hợp thực hiện phân loại đập hồ chứa thủy điện

Số hiệu: 8516/BCT-ATMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 19/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8516/BCT-ATMT
V/v phối hợp thực hiện phân loại đập, hồ chứa thủy điện

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2018

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh có công trình thủy điện

Thực hiện quy định tại điểm a, b khoản 5 Điều 3 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh có công trình thủy điện rà soát đập, hồ chứa thủy điện thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 114/2018/NĐ-CP được xây dựng trên địa bàn tỉnh để đề xuất phân loại đập, hồ chứa thủy điện, cụ thể:

1. Đề xuất danh mục đập, hồ chứa thủy điện quan trọng đặc biệt theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP và cập nhật thông tin theo mẫu tại Phụ lục 1 công văn này.

2. Đề xuất danh mục đập, hồ chứa thủy điện được xây dựng trên địa bàn tỉnh và tỉnh khác là đập, hồ chứa thủy điện lớn quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP và cập nhật thông tin theo mẫu tại Phụ lục 2 công văn này.

3. Cập nhật thông tin các đập, hồ chứa thủy điện còn lại (ngoài Mục 1, 2 nêu trên) theo mẫu tại Phụ lục 3 công văn này.

Kết quả rà soát, cập nhật thông tin nêu trên đề nghị UBND các tỉnh gửi về Bộ Công Thương trước ngày 30/11/2018 để Bộ Công Thương tổng hợp, phê duyệt hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phân loại đập, hchứa thủy điện theo thẩm quyền.

Thông tin chi tiết, đề nghliên hệ với ông Trần Hữu Thiêm, điện thoại 02422218311 hoặc 0987714688./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, ATMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hoàng Quốc Vượng

PHỤ LỤC 1

DANH MC ĐẬP, HCHỨA THỦY ĐIỆN ĐỀ XUT LÀ ĐẬP, HCHỨA THỦY ĐIỆN QUAN TRỌNG ĐẶC BIỆT
(Đính kèm Công văn số 8516/BCT-ATMT ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Bộ Công Thương)

TT

TÊN ĐẬP

TÊN HCHỨA

LÝ DO Đ XUT

(1)

(2)

(3)

(4)

1

2

3

Ghi chú:

- Nếu đập cao từ 100 mét trở lên nhưng hồ chứa không thuộc phạm vi quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều 3 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP thì cập nhật tên đp vào cột (2), cột (3) để trng, cột (4) ghi rõ đập cao bao nhiêu mét.

- Nếu hồ chứa thuộc phạm vi quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều 3 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP thì cập nhật tên đập vào cột (2), tên hchứa vào cột (3), cột (4) ghi đầy đủ những lý do đ đxuất (dung tích h bao nhiêu m3, hạ du có thành ph/thị xã/khu công nghiệp...; nếu đập cao từ 100 mét trở lên thì cập nhật cả chiều cao đập).

PHỤ LỤC 2

DANH MC ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN ĐỀ XUẤT LÀ ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN LỚN
(Đính kèm Công văn số 8516/BCT-ATMT ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Bộ Công Thương)

TT

Tên hồ cha

Dung tích toàn bộ
(106m3)

Chiều cao lớn nhất của đập
(m)

Chiều dài lớn nhất của đập
(m)

Lưu lượng xả lũ thiết kế
(m3/s)

Đa điểm xây dựng
(tỉnh/các tỉnh)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

2

3

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC ĐẬP, HCHỨA THỦY ĐIỆN KHÁC
(Đính kèm Công văn số 8516/BCT-ATMT ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Bộ Công Thương)

TT

Tên hồ chứa

Chiều cao đp lớn nhất
(m)

Dung tích toàn bộ
(106m3)

Địa điểm xây dựng
(tỉnh/các tỉnh)

1

2

3

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8516/BCT-ATMT ngày 19/10/2018 phối hợp thực hiện phân loại đập, hồ chứa thủy điện do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


547

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.13.203
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!