Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 8338/TCHQ-DTCBL kiểm tra giám sát kiểm soát mặt hàng than

Số hiệu: 8338/TCHQ-DTCBL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 14/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8338/TCHQ-ĐTCBL
V/v: tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát mặt hàng than

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Cục Giám sát quản lý về hải quan;
- Cục Điều tra chống buôn lậu.

Ngày 26/8/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than. Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị nêu trên, ngoài việc tiếp tục triển khai Công văn số 3882/TCHQ-ĐTCBL ngày 28/4/2015 về việc tăng cường công tác tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát mặt hàng khoáng sản, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (gửi kèm theo), Xử lý nghiêm theo quy định đối với cán bộ, công chức có hành vi tiếp tay, bao che cho hoạt động sản xuất, kinh doanh than trái phép.

2. Cục Giám sát quản lý về hải quan

2.1. Chủ động rà soát các quy định, chính sách, quy trình thủ tục liên quan đến xuất khẩu mặt hàng than để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

2.2. Chỉ đạo, hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện đúng chính sách, quy trình nghiệp vụ đối với xuất khẩu mặt hàng than.

3. Cục Điều tra chống buôn lậu

3.1. Chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

3.2. Đẩy mạnh công tác nghiệp vụ, tập trung vào các đối tượng trọng điểm nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời những vụ việc buôn lậu, vận chuyn trái phép than nghiêm trọng, phức tạp.

3.3. Chủ động phối hợp với Cục Hải quan tỉnh, thành phố; các lực lượng chức năng; chính quyền địa phương để thực hiện đồng bộ, hiệu quả Ch thị của Thủ tướng Chính phủ trong việc đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép mặt hàng than trên phạm vi cả nước.

4. Cục Hải quan tỉnh, thành phố

4.1. Thực hiện đúng quy trình, thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát chặt chẽ các lô hàng than xuất khẩu. Trong đó, lưu ý kiểm tra kỹ giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành và hóa đơn, chứng từ đối với lô hàng xuất khẩu, tránh để các đối tượng lợi dụng hoạt động thương mại để thực hiện hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép mặt hàng than qua biên giới gây thất thoát tài nguyên, thất thu thuế.

4.2. Tăng cường công tác thu thập xử lý thông tin, sàng lọc đối tượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, bt giữ, xử lý kịp thời hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép mặt hàng than qua biên giới.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- VPTT BCĐ389 (để p/h).
- Lưu: VT, ĐTCBL (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8338/TCHQ-DTCBL ngày 14/09/2015 về tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát mặt hàng than do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.042

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!