Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 827/TTg-NN năm 2017 quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 827/TTg-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 14/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 827/TTg-NN
V/v Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2017

 

Kính gửi:

- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 22/TTr-BTNMT ngày 25 tháng 5 năm 2017 về việc sửa đổi, bổ sung Quy Trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện lại dự thảo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên Khu vực sông Hồng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo đúng quy định.

2. Việc vận hành các hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng ban hành kèm theo Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ đến khi Quy trình vận hành mới có hiệu lực./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Th tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn;
- UB, Ban CHPCTT&TKCN các tnh, thành phố: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Phú Th, Yên Bái, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Hi Phòng, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình;
- Cục Qun lý tài nguyên nước;
- Tp đoàn Đin lực Vit Nam;
- Trung tâm D báo khí tượng thy văn TW;
- Các Đài KTTV khu vực: Tây Bắc, Việt Bắc, Đông Bắc và Đồng Bằng Bắc Bộ;
- Công ty Thủy điện Sơn La;
- Công ty Thủy đin Hòa nh;
- Công ty Thủy điện Tuyên Quang;
- Công ty C phn Thủy đin Thác ;
- Công ty Thủy điện Huội Qung- Bn Chát;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KGVX, NC;
- Lưu: Văn thư, NN (2b), Tuynh.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trịnh Đình Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 827/TTg-NN năm 2017 quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


684

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.76.39