Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 805/ATMT-ATCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Kỹ thuật an toàn công nghiệp Người ký: Trần Văn Lượng
Ngày ban hành: 24/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC KỸ THUẬT AN TOÀN
VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 805/ATMT-ATCN
V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2019/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Ông Nguyễn Huy Thưởng

Phúc đáp Công văn số 5550/VPCP-DMDN ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ đề nghị trả lời kiến nghị của Ông Nguyễn Huy Thưởng, Công ty cổ phần Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam về xác định khoảng cách an toàn theo Nghị định số 25/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về an toàn công trình dầu khí trên đất liền, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp có ý kiến như sau:

1. Về khoảng cách an toàn

Khoảng cách an toàn đến các đối tượng được bảo vệ đối với đường ống vận chuyển khí được quy định tại Bảng 4 Phụ lục II Nghị định số 25/2019/NĐ-CP, cụ thể:

- Khoảng cách giữa 02 đường ống cấp 3 là 3m.

- Khoảng cách từ đường ống dẫn khí cấp 3 đến chân tường rào hoặc ranh giới các nhà máy, xí nghiệp đối với là 5m, đến đường giao thông, các công trình cấp thoát nước nội bộ là 3m.

2. Quy định về giảm khoảng cách an toàn đối với đường ống được quy định tại Bảng 2 Phụ lục III Nghị định số 25/2019/NĐ-CP.

Trong Bảng 2 đã quy định cụ thể số phần trăm khoảng cách được giảm khi áp dụng các giải pháp kỹ thuật tăng cường./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thứ trưởng Hoàng Quốc Vương (để b/c);
- VCCI;
- Lưu: VT, ATCN.

CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Lượng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 805/ATMT-ATCN ngày 24/07/2019 về hướng dẫn thực hiện Nghị định 25/2019/NĐ-CP do Cục Kỹ thuật an toàn công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


432

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.167.149