Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 788/BTNMT-TCBHĐVN năm 2019 về đề xuất, kiến nghị của ông Lê Anh Dũng - Công ty Cổ phần Thiết bị trường học Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 788/BTNMT-TCBHĐVN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Võ Tuấn Nhân
Ngày ban hành: 26/02/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 788/BTNMT-TCBHĐVN
V/v đề xuất, kiến nghị của ông Lê Anh Dũng - Công ty CP Thiết bị trường học Việt Nam

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Công văn số 11997/VPCP-ĐMDN ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Ông Lê Anh Dũng - Công ty CP Thiết bị Trường học Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường xin trả lời các nội dung có liên quan như sau:

1. Về vấn đề biển

Trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và triển khai các nhiệm vụ về quản lý tng hợp biển, hải đảo, trong đó chú trọng xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách; nhiều văn bản quan trọng đã được ban hành như: Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Chiến lược và Kế hoạch thực hiện chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chiến lược và Kế hoạch thực hiện chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tm nhìn đến năm 2030 và nhiều văn bản dưới Luật khác. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu triển khai các nhiệm vụ giải pháp bảo vệ, phòng chống sạt lở bờ biển.

Đặc biệt, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong công tác tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-TW ngày 09/02/2007 về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” và ban hành Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 22/10/2018 về thực hiện “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW. Trong quá trình thực hiện, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ nghiên cứu các ý kiến đề xuất, kiến nghị của Ông Lê Anh Dũng để xử lý các điểm sạt lở dọc bờ biển nước ta theo phương pháp chủ động, khoa học và phù hợp với thực tế.

2. Về đề xuất Nhà nước cần thiết lập một chương trình nghiên cứu kết hợp xử lý triệt để chất thải rắn công nghiệp của Formosa, nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân với chương trình ngăn xâm thực và triều cường biển bằng bức tường công ten nơ bê tông chứa rác thải

Bộ Tài nguyên và Môi trường luôn ủng hộ các sáng kiến đề xuất ứng dụng công nghệ mới trong việc xử lý các loại chất thải kết hợp với ứng phó thiên tai và bảo vệ môi trường. Ở Việt Nam, phương pháp mà Ông Lê Anh Dũng đề xuất chưa được áp dụng trên thực tiễn. Thực tế cho thấy, việc ứng dụng công nghệ xử lý chất thải mới nếu không có biện pháp quản lý tương ứng phù hợp có thể sẽ dẫn đến các sự cố ngoài mong muốn, gây ra vấn đề ô nhiễm môi trường thứ cấp. Do vậy, đề xuất của Ông Lê Anh Dũng cn được nghiên cứu, xây dựng thành Đề án chi tiết và được thẩm định bởi các cơ quan quản lý nhà nước và các nhà khoa học để đánh giá tổng thể trước khi đưa vào áp dụng trên thực tế.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với đề xuất, kiến nghị của Ông Lê Anh Dũng, kính gửi Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần H
ng Hà (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Quý
Kiên (để biết);
- TCMT (để thực hiện);
- Lưu: VT, TCBHĐVN.ĐH(08).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Võ Tuấn Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 788/BTNMT-TCBHĐVN năm 2019 về đề xuất, kiến nghị của ông Lê Anh Dũng - Công ty Cổ phần Thiết bị trường học Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


88

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.200.93