Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7805/VPCP-QHĐP năm 2018 báo cáo kết quả thẩm định giá môi trường chiến lược của tỉnh Vĩnh Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7805/VPCP-QHĐP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 17/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7805/VPCP-QHĐP
V/v báo cáo kết quả thẩm định ĐMC của tỉnh Vĩnh Long

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại báo cáo số 4071/BTNMT-TCMT ngày 31 tháng 7 năm 2018 về kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của "Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030" (đính kèm), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo nêu trên về kết quả thẩm định đánh giá môi trường chiến lược "Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030"; trên cơ sở đó, Tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh điều chỉnh Quy hoạch theo quy định, trình Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: TN&MT, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: CN, NN, KTTH, PL, Cục KSTTHC;
- Lưu: VT, QHĐP (3b) Tùng

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7805/VPCP-QHĐP năm 2018 báo cáo kết quả thẩm định giá môi trường chiến lược của tỉnh Vĩnh Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.549

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.234.169