Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 78/TWPCTT năm 2020 về tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai do Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai ban hành

Số hiệu: 78/TWPCTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai Người ký: Trần Quang Hoài
Ngày ban hành: 13/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/TWPCTT
V/v tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai.

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Đồng chí Trưởng ban Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các Tỉnh/ Thành phố.

Trước diễn biến thiên tai ngày càng bất thường và cực đoan, công tác thông tin truyền thông nâng cao nhận thức về phòng chống thiên tai đóng vai trò quan trọng, hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành và góp phần giảm nhẹ rủi ro do thiên tai gây ra. Nhằm tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai cho chính quyền các cấp và người dân, giúp công tác này chuyển dần từ bị động ứng phó sang chủ động phòng ngừa, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị Đồng chí Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh/thành phố chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chính quyền các cấp đưa hoạt động thông tin truyền thông nâng cao nhận thức về phòng chống thiên tai là một nội dung trong kế hoạch phòng chống thiên tai và triển khai thực hiện tại địa phương.

2. Chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông, đài phát thanh, truyền hình các cấp tại địa phương nghiên cứu biên tập, sử dụng các tài liệu tuyên truyền đã được Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai xây dựng và tổng hợp để phổ biến, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phù hợp đặc điểm tại các địa phương.

(Địa chỉ khai thác và danh mục tài liệu gửi kèm tại Phụ lục)

Đề nghị Đồng chí quan tâm chỉ đạo, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Trưởng ban thường trực (để b/c);
- VP TT BCH PCTT và TKCN các tỉnh/TP;
- Lưu VT.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ
TRƯỞNG BAN
Trần Quang Hoài

 

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU TRUYỀN THÔNG NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ KỸ NĂNG VỀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
(Kèm theo Công văn số: 78/TWPCTT ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai)

TT

Nhóm tài liệu

Thời lượng

Nội dung

Link khai thác Google Drive

Link rút gọn

1

KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG BÃO

Phim “Vững vàng lá chắn bão”

14p12s

Kỹ năng phòng chống khi có bão xảy ra

https://drive.google.com/file/d/1jQL8sqbxgy93jgwOm7u15kph1wjWYhrv/view

https://bitly.com.vn/UswP5

Phim “Hướng dẫn an toàn trước bão”

4p03s

Kỹ năng phòng chống bão dành cho người dân khu vực đất liền, ven biển

https://drive.google.com/file/d/11zs4CRgzhcV1_sEOnzX1HISNTTCFrNRX/view

https://bitly.com.vn/3RFUj

Những lưu ý khi tránh trú bão

3p47s

Những điều nên làm khi bão đổ bộ

https://drive.google.com/file/d/12Cuc2mUKldkOnuk9Yvx1ilLfE_P_WuK14/view

https://bitly.com.vn/MV18R

Cách chằng chống nhà cửa trước bão

4p47s

Hướng dẫn cách gia cố nhà cửa, chuồng trại khi sắp có bão

https://drive.google.com/fiIe/d/11u2MuQdy5BeZ3Fh-WX5Sn3_QDQZfqHG/view

https://bitly.com.vn/ZbpJe

Cách neo đậu tàu thuyền tránh trú bão

3p53s

Hướng dẫn kỹ thuật về cách neo đậu tàu thuyền tránh trú bão khi ở cửa sông, trong khu trú bão, trong khu vịnh ven biển và sông, kênh, rạch

https://drive.google.com/file/d/11uSh1X48k-0ZZNNNdINYA9PRfH-z77Aq/view

https://bitly.com.vn/o1lbs

Cách nhận biết bão và cách đưa tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm

4p24s

Cách phòng tránh nhận biết bão và đưa tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm khi có bão

https://drive.google.com/file/d/14vqxRY5jN60Ps2_TnaWPMYhqi56kszv5/view

https://bitly.com.vn/36idZ

Hướng dẫn bảo vệ lồng bè tránh bão

3p46s

Hướng dẫn về bảo vệ tài sản, lồng bè nuôi trồng thủy sản ven biển khi có thông tin về bão, áp thấp nhiệt đới

https://drive.google.com/fiIe/d/14uY5a0I1Bb60inSHOrqpgOOpWYmqRg9H/view

https://bitly.com.vn/k1bKe

2

KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG LŨ QUÉT

Phim “Bài học từ hiểm họa lũ quét”

12p42s

Kỹ năng phòng chống khi có lũ quét xảy ra

https://drive.google.com/file/d/1887dtKfX1W59_jPCFsVvpgRnqbycHwah/view

https://bitly.com.vn/YuAQZ

Lũ quét và những dấu hiệu lũ quét

2p58s

Kỹ năng nhận biết lũ quét và chuẩn bị phòng tránh

https://www.youtube.com/watch?v=c7s9bpkYFJo&feature=youtu.be

https://bitly.com.vn/1laoz

Những điều nên làm và không nên làm khi xảy ra lũ quét

3p29s

Hướng dẫn những điều nên làm và không nên làm khi có lũ quét xảy ra

https://www.youtube.com/watch?v=E5PCzA3Nqn4&feature=youtu.be

https://bitly.com.vn/fJglc

3

KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG SẠT LỞ ĐẤT

Sạt lở đất và những dấu hiệu sạt lở đất

3p20s

Kỹ năng nhận biết sạt lở đất và chuẩn bị phòng tránh

https://drive.google.com/file/d/14u2-ske4-QVS_cTmcaa5HawU8fgnVdWC/view

https://bitiy.com.vn/EPpxI

Những điều nên và không nên làm khi có dấu hiệu sạt lở đất

2p58s

Hướng dẫn những điều nên làm và không nên làm khi có sạt lở đất

https://drive.google.com/file/d/14YHb-93itZhEZOXt7xQdt4fW-ZCzLipS/view

https://bitly.com.vn/A3Yf7

4

KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG HẠN HÁN, XÂM NHẬP MẶN

Bộ tài liệu truyền thông về hạn hán, xâm nhập mặn.

 

Bộ tài liệu truyền thông cho trẻ em và hộ gia đình phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn: tiểu phẩm ca cảnh, hoạt hình 2D, radio spot, vở ô ly, tờ gấp.

https://drive.gooele.com/drive/folders/17nU0FCwXeEuf00M7pi YIPAevnLACJKcs

https://bitly.com.vn/g3NbC

5

HƯỚNG DẪN PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TRONG HỌC ĐƯỜNG

Phim Tài liệu hướng dẫn Phòng chống thiên tai sử dụng trong trường học

27p22s

Tài liệu hướng dẫn các kỹ năng phòng chống thiên tai và hướng dẫn công tác triển khai hoạt động trong trường học.

https://drive.google.com/file/d/1JtBC3BmChhckcKLV1KfQUrXNplUHPNTQ/view?usp=sharine

https://bitly.com.vn/d7jYc

6

HỆ THỐNG PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Phim “Ánh dương từ cơ sở”

12p

Lực lượng xung kích trong Phòng chống thiên tai

https://drive.google.com/open?id=1LEztDY5pd7fchnaAvvDN2YcdCovyUk4qV

https://bitly.com.vn/PV1vc

Phim giới thiệu Hệ thống Phòng chống thiên tai

13p17s

Giới thiệu hệ thống và công tác chỉ đạo, điều hành, phòng chống thiên tai Việt Nam

https://drive.google.com/drive/folders/1-Y6rJp0Qcrf2rB1FPSOYFiXvwI Gui2Ol?usp=sharing

https://bitly.com.vn/LNTBI

Phim “Thiên tai Việt Nam - 74 năm nhìn lại”

16p42s

74 năm công tác phòng chống thiên tai Việt Nam

https://drive.google.com/file/d/1yQhA20NTts6sWSlyod6_
Bh7oXe9E8ZdO/view?usp=sharing

https://bitly.com.vn/iSDH8

Thông tin chi tiết liên hệ: Đ/c Đinh Thị Thanh Vân; Điện thoại: 0936 339 069; Email: vuttcd.pctt@wru.vn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 78/TWPCTT ngày 13/07/2020 về tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai do Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


484

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.144.55.253