Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7521/BGDĐT-KHCNMT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 7521/BGDĐT-KHCNMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Vũ Luận
Ngày ban hành: 28/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7521/BGDĐT-KHCNMT
V/v: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2009

 

 Kính gửi :

- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng,  trung cấp chuyên nghiệp và các viện nghiên cứu trực thuộc Bộ.

 

Thực hiện thông báo hướng dẫn tại công văn số 2921/BTNMT-TCMT ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các viện nghiên cứu trực thuộc (sau đây gọi tắt là các đơn vị) tổ chức các hoạt động hưởng ứng sự kiện trên.

Chủ đề Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm nay là “Cộng đồng liên kết chống lại biến đổi khí hậu” (Communities uniting to combat climate change).

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị căn cứ vào tình hình cụ thể của đơn vị mình thực hiện tốt một số công việc, cụ thể như sau:

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn cho cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh và sinh viên bằng các hình thức như: mít tinh; tổ chức các cuộc hội thảo, các cuộc thi viết, vẽ, sáng tác tranh cổ động về chủ đề bảo vệ môi trường; trồng cây xanh, làm vệ sinh trên địa bàn cơ quan, đơn vị, trường học.

2. Lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục cho cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh và sinh viên Luật bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng sinh học, quán triệt Chỉ thị số 29/CT-TW ngày 21 tháng 1 năm 2009 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị.

3. Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, giáo viên, học sinh và sinh viên về nguyên nhân và hậu quả gây ô nhiễm môi trường, của biến đổi khí hậu tới phát triển kinh tế, xã hội và sức khỏe con người, đặc biệt đối với Việt Nam; từ đó tự giác hạn chế sử dụng nguồn nguyên liệu, nhiên liệu có phát sinh khí thải gây hiệu ứng nhà kính, gây biến đổi khí hậu; tạo thói quen tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm nguồn tài nguyên, thiên nhiên không tái tạo, khuyến khích sử dụng nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, gió...

4. Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan làm việc, trường học về chủ đề môi trường.

5. Tăng cường đưa tin, bài viết tuyên truyền về ý nghĩa của Ngày Môi trường thế giới trên các tạp chí, website của đơn vị.

6. Biểu dương khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động bảo vệ môi trường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện có hiệu quả việc hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn và báo cáo kết quả triển khai về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25/11/2009 theo địa chỉ sau: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Email: nkdung@moet.gov.vn, vukhcn@moet.gov.vn.

 

 

Nơi nhận:
-Như trên;
-Bộ trưởng ( để báo cáo);
-Lưu: VT, KHCNMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7521/BGDĐT-KHCNMT ngày 28/08/2009 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.954

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.218.88