Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7358/VPCP-KTN xử lý chất thải thu được từ hệ thống FGD của nhà máy nhiệt điện để làm thạch cao do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7358/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 20/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7358/VPCP-KTN
V/v xử lý chất thải thu được từ hệ thống FGD của nhà máy nhiệt điện để làm thạch cao.

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản số 1421/BXD-VLXD ngày 24 tháng 8 năm 2011, ý kiến: Bộ Khoa học và Công nghệ (công văn số 2270/BKHCN-CNN ngày 15 tháng 9 năm 2011), Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 3665/BTNMT-TCMT ngày 04 tháng 10 năm 2011), Bộ Tài chính (công văn số 12842/BTC-TCDN ngày 27 tháng 9 năm 2011), Bộ Công Thương (công văn số 9186/BCT-TCNL ngày 04 tháng 10 năm 2011) về việc xử lý chất thải thu được từ hệ thống FGD của nhà máy nhiệt điện để làm thạch cao, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tài chính tổ chức điều tra, đánh giá, phân loại công nghệ khử lưu huỳnh (FGD) ở các nhà máy nhiệt điện, thị trường, phân tích tính hiệu quả kinh tế xã hội và đề xuất các giải pháp cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
 các Vụ: TH, TKBT, KTTH, KGVX;
- Lưu: VT, KTN (3), Đg.27

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7358/VPCP-KTN xử lý chất thải thu được từ hệ thống FGD của nhà máy nhiệt điện để làm thạch cao do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.349

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117