Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7326/VPCP-KTN về việc thăm dò, khai thác đá vôi phục vụ ngành công nghiệp nhôm tại khu vực Kim Lũ, xã Kim Hóa huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7326/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 20/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7326/VPCP-KTN
V/v thăm dò, khai thác đá vôi phục vụ ngành công nghiệp nhôm tại khu vực Kim Lũ, xã Kim Hóa huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình;
- Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (công văn số 2019/TKV-HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2009), ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình (công văn số 949/UBND-KTTH ngày 15 tháng 5 năm 2009, số 1927/UBND-KTTH ngày 20 tháng 8 năm 2009, số 2250/UBND-KTTH ngày 25 tháng 9 năm 2009), các Bộ: Xây dựng (công văn số 1043/BXD-VLXD ngày 05 tháng 6 năm 2009), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 2261/BTNMT-ĐCKS ngày 29 tháng 6 năm 2009) về việc thăm dò, khai thác đá vôi phục vụ ngành công nghiệp nhôm tại khu vực Kim Lũ, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Cho phép Công ty cổ phần đầu tư Khoáng sản - Than Đông Bắc thăm dò đá vôi trên diện tích 62,4 ha thuộc khu vực Kim Lũ, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình phục vụ cho công nghiệp nhôm.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét những vấn đề cụ thể liên quan đến đề án thăm dò đá vôi khu vực Kim Lũ, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Việc cấp phép khai thác chỉ được xem xét sau khi Báo cáo thăm dò, trữ lượng đá vôi tại khu vực nêu trên được Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, PCN Phạm Văn Phượng, Vụ ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7326/VPCP-KTN về việc thăm dò, khai thác đá vôi phục vụ ngành công nghiệp nhôm tại khu vực Kim Lũ, xã Kim Hóa huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.279

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.191.87