Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 716/VPCP-KTN về quản lý, khai thác vàng khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Thái Nguyên và Vĩnh Phúc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 716/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 30/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 716/VPCP-KTN
V/v quản lý, khai thác vàng khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Thái Nguyên và Vĩnh Phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nội Vụ, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thái Nguyên, Vĩnh Phúc.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (công văn số 1453/UBND-TNMT ngày 07 tháng 09 năm 2010), ý kiến các Bộ: Công Thương (công văn số 10506/BCT-CNN ngày 20 tháng 10 năm 2010), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 4721/BTNMT-ĐCKS ngày 16 tháng 11 năm 2010) về việc quản lý, khai thác vàng khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Thái Nguyên và Vĩnh Phúc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh: Thái Nguyên, Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 42/VPCP-NC ngày 05 tháng 01 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5 tháng 3 năm 2011.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Cục ĐC & KS Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Vụ: ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3), Dg (16)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 716/VPCP-KTN về quản lý, khai thác vàng khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Thái Nguyên và Vĩnh Phúc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


992

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251