Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 714/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 30/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 714/VPCP-KTN
V/v: thu hồi cát trắng silic trên địa bàn huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

 

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (công văn số 2416/BXD-VLXD ngày 30 tháng 11 năm 2010) và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (công văn số 3736/UBND-CN ngày 28 tháng 9 năm 2010), ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 174/BTNMT & ĐCKS ngày 20 tháng 01 năm 2011) về việc thu hồi cát trắng silic trên địa bàn huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh và bổ sung mỏ cát trắng silic trên vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý bổ sung cát trắng silic khu vực các xã Quan Lạn, Ngọc Vứng, Đông Xá, Minh Châu, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2008.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan xem xét những vấn đề liên quan đến đề án thăm dò cát trắng tại khu vực nêu trên để cấp giấy phép thăm dò theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn, kiểm tra hoạt động khoáng sản của doanh nghiệp theo đúng quy định.

4. Việc xuất khẩu cát trắng silic theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; cát thải sau khi thu hồi cát trắng chỉ sử dụng trong nước, không xuất khẩu.

Văn phòng Chính phủ thông báo để cho các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải,
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý;
- Vụ ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN, (5), 15

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 714/VPCP-KTN ngày 30/01/2011 về thu hồi cát trắng silic trên địa bàn huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.769

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.13.203
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!