Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 713/MT-HC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý môi trường Y tế Người ký: Lương Mai Anh
Ngày ban hành: 13/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
MÔI TRƯỜNG Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 713/MT-HC
V/v công bố đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi: Văn phòng Bộ Y tế

Theo quy định tại khoản 4 và khoản 6 Điều 16 Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế, Bộ Y tế phải công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế thông tin về đơn vị đã công bố đđiều kiện thực hiện khảo nghiệm.

Cục Quản lý môi trường y tế đã tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện khảo nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn của Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh.

Cục Quản lý môi trường y tế xin gửi Quý Văn phòng các thông tin về đơn vị khảo nghiệm nêu trên (phụ lục kèm theo Công văn này) để Văn phòng công khai trên trang thông tin điện tcủa Bộ Y tế theo quy định.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Nguyễn Thị Liên Hương (để b/c);

- Lưu: VT, HC.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lương Mai Anh

 

THÔNG TIN ĐƠN VỊ KHẢO NGHIỆM

(Ban hành kèm theo công văn số 713/MT-HC ngày 13/7/2017)

1. Tên cơ sở: Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh

2. Địa chỉ trụ sở: 159 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

3. Điện thoại: 08 38559503

4. Danh mục tên các quy trình khảo nghiệm:

STT

Tên quy trình khảo nghiệm

1

Quy trình khảo nghiệm hóa chất, chế phẩm rửa tay sát khun

2

Quy trình kho nghiệm hóa chất, chế phẩm sát trùng da

3

Quy trình kho nghiệm hóa chất, chế phẩm sát trùng bề mặt, môi trường

4

Quy trình kho nghiệm hóa chất, chế phẩm rửa rau, hoa quả, thực phẩm

5

Quy trình kho nghiệm hóa chất, chế phẩm sát trùng dụng cụ chứa đựng thực phẩm

6

Quy trình khảo nghiệm hóa chất, chế phẩm sát khuẩn, diệt khuẩn trong gia dụng và y tế

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 713/MT-HC ngày 13/07/2017 công bố đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm chế phẩm diệt côn trùng do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


855

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.26