Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 673/BNN-TCLN năm 2014 báo cáo tình hình triển khai trồng rừng thay thế do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 673/BNN-TCLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 27/02/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 673/BNN-TCLN
V/v báo cáo tình hình triển khai trồng rừng thay thế

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: UBND các tỉnh có dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 24/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh có dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Báo cáo việc rà soát các dự án đầu tư có chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp có rừng sang mục đích khác (theo mẫu biểu kèm theo) về Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn theo địa chỉ số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội và qua hòm thư điện tử vpbcd57@mard.gov.vn trước ngày 20 tháng 3 năm 2014.

2. Cập nhật tình hình thực hiện kế hoạch trồng rừng thay thế: thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo Quyết định 241/QĐ-BNN-TCLN ngày 05/02/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chế độ báo cáo kết quả hoạt động sản xuất lâm nghiệp (bổ sung chỉ tiêu trồng rừng thay thế)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, TCLN

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

TỔNG HỢP DIỆN TÍCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC

(Kèm theo Văn bản số 673/BNN-TCLN ngày 27/02/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Tên dự án

Diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng (ha)

Mục đích sử dụng sau chuyển đổi rừng

Đã thực hiện trồng rừng thay thế (ha)

Kế hoạch triển khai trồng rừng thay thế (ha)

Tổ chức thực hiện

Tổng cộng

Rừng ĐD

Rừng PH

Rừng SX

Năm 2014

Năm 2015

Chủ dự án thực hiện theo PA được duyệt

Nộp tiền vào Quỹ BV&PTR của tỉnh

Nộp tiền vào Quỹ BV&PTR T.ương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 673/BNN-TCLN năm 2014 báo cáo tình hình triển khai trồng rừng thay thế do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.518

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.115.253