Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 6632/BNN-TCLN 2017 công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng

Số hiệu: 6632/BNN-TCLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 10/08/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6632/BNN-TCLN
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, TP. trc thuộc Trung ương

Ngày 08 tháng 8 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 71/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW Ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát trin rng.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai một số nội dung sau:

1. Xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP, gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu phát trin lâm nghiệp bền vng hàng năm địa phương. Bổ sung các nhiệm vụ năm 2017 trong Nghị quyết vào chương trình, kế hoạch công tác của năm; từ năm 2018, đưa nhiệm vụ trong Nghị quyết vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung của Chỉ thị số 13-CT/TW, Nghị quyết số 71/NQ-CP; đồng thời, tham mưu Tỉnh ủy, Thành ủy chỉ tổ chức quán triệt các nội dung trên đến tất cả cán bộ, đảng viên của các Chi bộ, nhất là các Chi bộ tại sở của các địa phương.

3. Thường xuyên kiểm tra, giám sát; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt và kiểm điểm, xử lý nghiêm những tập th, cá nhân vi phạm. Định kỳ 6 tháng (trước ngày 20/6) và hàng năm (trước ngày 20/12), báo cáo chuyên đề kết quả thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đ tng hp báo cáo Chính phủ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);
- Ban Kinh tế Trung ương (để báo cáo);
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để báo cáo);
- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc TW (để phối hợp chỉ đạo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các đơn vị QLNN thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6632/BNN-TCLN ngày 10/08/2017 về thực hiện Nghị quyết 71/NQ-CP thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.045

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!