Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 656/BNN-TCLN trả lời ý kiến đề xuất của tỉnh Điện Biên tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số hiệu: 656/BNN-TCLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 26/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 656/BNN-TCLN
V/v trả lời ý kiến đề xuất của tỉnh Điện Biên tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2013 của Bộ NN&PTNT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: UBND tỉnh Điện Biên

Tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2013 ngành Nông nghiệp và PTNT ngày 28/12/2012, đại biểu của tỉnh Điện Biên đã đề xuất một số ý kiến liên quan đến bổ sung vốn cho công tác lâm nghiệp của tỉnh, cụ thể là:

- Đề nghị Bộ bổ sung vốn để bảo vệ và phát triển rừng ở vùng ngoài lưu vực sông Đà với định mức như vùng lưu vực sông Đà.

- Đề nghị Bộ kiến nghị Chính phủ hỗ trợ kinh phí giao rừng, xác định rõ chủ rừng với tổng kinh phí cho tỉnh Điện Biên là 70 tỷ đồng, giao đất 20 tỷ đồng.

- Bố trí vốn để thực hiện các chính sách thuộc Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng.

- Bố trí vốn để xây dựng Khu hành chính dịch vụ Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé theo lộ trình đã được Bộ nhất trí trước khi tỉnh phê duyệt.

Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

Để thực hiện các chương trình trên, trên cơ sở Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh; dự án Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2015; danh mục các dự án thành phần; kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng trung hạn 2013-2015 được UBND tỉnh phê duyệt, hàng năm, Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết về chỉ tiêu khối lượng và kinh phí (lồng ghép các nguồn vốn: vốn Trung ương, vốn địa phương, vốn các chương trình dự án, quỹ dịch vụ môi trường rừng …) để đăng ký kế hoạch. Căn cứ vào kế hoạch hàng năm của tỉnh và những quy định về phân bổ nguồn vốn Trung ương cho Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cũng như các chương trình, dự án tại địa phương, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổng hợp thành kế hoạch chung của cả nước, phối hợp với các Bộ ngành liên quan để có kế hoạch bố trí vốn.

Riêng nguồn vốn Trung ương cho kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2013, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Bộ Tài chính để phân giao kế hoạch cho các địa phương. Ngoài ra, nguồn vốn từ quỹ dịch vụ môi trường rừng năm 2013 được bố trí cho tỉnh Điện Biên là trên 114 tỷ. Đề nghị UBND tỉnh Điện Biên cân đối, lồng ghép các nguồn vốn (bao gồm cả vốn địa phương và các chương trình, dự án) để thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng.

Để chuẩn bị cho kế hoạch năm 2014, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tại địa phương rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch chi tiết năm 2014 gửi về Bộ Nông nghiệp và PTNT (Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng) vào tháng 8/2013 để tổng hợp.

Trên đây là ý kiến phúc đáp của Bộ Nông nghiệp và PTNT về các kiến nghị của UBND tỉnh Điện Biên tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2013 ngành Nông nghiệp và PTNT ngày 28/12/2012. Đề nghị UBND tỉnh Điện Biên chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 656/BNN-TCLN trả lời ý kiến đề xuất của tỉnh Điện Biên tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.842
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238