Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 647/VPCP-DK về giá khí hóa lỏng (LPG) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 647/VPCP-DK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tôn
Ngày ban hành: 24/02/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 647/VPCP-DK
V/v giá khí hóa lỏng (LPG)

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2000

 

Kính gửi

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Thương mại,
- Ban Vật giá Chính phủ,
- Tổng công ty Dầu khí Việt Nam

 

Xét đề nghị của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (công văn số 04/CV-TM-K-TC-KH-M, ngày 14/2/2000), ý kiến của Ban Vật giá Chính phủ (công văn số 122/BVGCP, ngày 18/2/2000, của Bộ Thương mại (công văn số 20/TM-CSTNTN, ngày 18/2/2000) về giá khí hóa lỏng (LPG), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Ban Vật giá Chính phủ tính toán và công bố giá bán lẻ tối đa (giá trần) tại 3 địa bàn trọng điểm: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, theo nguyên tắc tính giá bình quân giữa giá LPG tại Nhà máy Dinh Cố và giá nhập khẩu LPG.

2. Không miễn giảm thuế VAT.

3. Giao Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng bảng thuế nhập khẩu LPG ứng với biến động giá thị trường ngoài nước làm căn cứ điều chỉnh kịp thời thuế nhập khẩu LPG.

4. Ban Vật giá Chính phủ làm đầu mối, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chính sách giá khí khô và giá LPG trình Thủ tướng Chính phủ quyết định trước 31/03/2000.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng,
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Tôn, Nguyễn Quốc Huy,
- Lưu DK (3), KTTH, TTBC, VT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Tôn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 647/VPCP-DK về giá khí hóa lỏng (LPG) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.923
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78