Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 638/UBND-ĐT năm 2017 về quản lý chất thải và vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Số hiệu: 638/UBND-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Hùng
Ngày ban hành: 17/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 638/UBND-ĐT
V/v quản lý chất thải và vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải;
- Công an Thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện và thị xã
Sơn Tây;

 

UBND thành phố nhận được văn bản số 857/SXD-HT ngày 25/01/2017 của Sở Xây dựng báo cáo về công tác quản lý chất thải và vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố (gửi kèm bản chụp).

Về việc này, UBND Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

Chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng tại văn bản nêu trên:

1. Giao UBND các quận, huyện và thị xã Sơn Tây trên cơ sở Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, xây dựng phương án tổng thể tăng cường công tác quản lý vệ sinh môi trường trên địa bàn, tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất và xử lý nghiêm những vi phạm về môi trường.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, hướng dẫn các địa phương và các cơ sở sản xuất trong việc quản lý, lưu trữ chất thải công nghiệp đúng quy định của pháp luật.

3. Giao Công an Thành phố Hà Nội chỉ đạo Cảnh sát Môi trường - Công an thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, tăng cường tuần tra, ngăn chặn và xử lý các vi phạm về môi trường trên địa bàn Thành phố.

4. Giao Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng chỉ đạo Thanh tra Giao thông, Thanh tra Xây dựng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư xây dựng công trình xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm vệ sinh môi trường công trình xây dựng và các phương tiện vận chuyển vật liệu, phế thải xây dựng gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND TP; (đ
báo cáo)
- PCT
UBNDTP: Ng. Thế Hùng;
- Các Sở: TNMT, TC;

- VPUB: CVP, PCVP P.V.Chiến, ĐTđ, TH, TK&BT;
- Lưu: VT.(10/02/2017), ĐTo.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ C
HỦ TỊCH
Nguyễn Thế Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 638/UBND-ĐT năm 2017 về quản lý chất thải và vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


452

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.81