Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6377/BNN-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Thị Tuyết Hòa
Ngày ban hành: 23/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6377/BNN-HTQT
V/v: Đăng ký danh mục dự án “Nguồn lợi Ven biển vì sự Phát triển bền vững” của WB.

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Kinh tế Đối ngoại)

Ngày 24/8/2010, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có công văn số 2788/CV/BNN-HTQT ngày 30/8/2010 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị đưa Dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự Phát triển bền vững” vào danh mục các dự án tài trợ của Ngân hàng Thế giới (WB) giai đoạn 2011 – 2016.

Sau khi nhận được ý kiến của Vụ Kinh tế đối ngoại về Bản Đề cương chi tiết dự án, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã làm việc với Ngân hàng Thế giới, các tỉnh và các bên liên quan sửa đổi Đề cương chi tiết dự án “Nguồn lợi ven biển vì sự Phát triển bền vững”. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn gửi kèm theo đây bản Đề cương sửa đổi, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tiến hành các thủ tục cần thiết để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có thể tiếp nhận dự án này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ KH, TC, KHCN&MT;
- Tổng cục Thủy sản;
- Lưu VT, HTQT (Đp)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Tuyết Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6377/BNN-HTQT ngày 23/11/2010 về đăng ký danh mục dự án “Nguồn lợi Ven biển vì sự Phát triển bền vững” của Ngân hàng Thế giới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.059

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!