Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6244/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phạm Văn Mạch
Ngày ban hành: 15/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6244/BNN-KHCN
V/v góp ý về Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể quản lý chất thải rắn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

Bộ Xây dựng
(Cục Hạ tầng kỹ thuật)

 

Phúc đáp công văn số 22/BXD-KTKT ngày 02 tháng 11 năm 2010 của Bộ Xây dựng về góp ý về Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể quản lý chất thải rắn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

- Việc lập Quy hoạch tổng thể quản lý chất thải rắn thành phố Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 là cần thiết và cấp bách, đặc biệt trong bối cảnh đã hợp nhất Hà Tây với Hà Nội.

- Bộ Xây dựng cần chủ động xem xét, tham khảo với các Chiến lược, Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành phê duyệt có liên quan đến thành phố Hà Nội trong quá trình lập quy hoạch tổng thể.

- Đề nghị Bộ Xây dựng thống nhất với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội triển khai đồng thời việc lập Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược với quá trình lập dự án Quy hoạch tổng thể quản lý chất thải rắn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (quy định tại Điều 15, Luật Bảo vệ môi trường).

Trên đây là ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để quý Bộ tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Bùi Bá Bổng (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Văn Mạch

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6244/BNN-KHCN ngày 15/11/2010 góp ý về Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể quản lý chất thải rắn thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.172

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!