Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6149/VPCP-NN năm 2017 báo cáo kết quả kiểm tra, làm rõ những vấn đề báo Nhân dân điện tử nêu tại bài viết “Vào điểm nóng phá rừng Ea Súp” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6149/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 14/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6149/VPCP-NN
V/v báo cáo kết quả kiểm tra, làm rõ những vấn đề báo Nhân dân điện tử nêu tại bài viết “Vào điểm nóng phá rừng Ea Súp”.

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Về Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tại văn bản số 3781/UBMD-NNMT ngày 22 tháng 5 năm 2017 về việc kết quả kiểm tra, làm rõ nhng vấn đề báo Nhân dân điện tử nêu tại bài viết “Vào điểm nóng phá rng Ea Súp”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng nêu tại văn bản trên; đồng thời thường xuyên kiểm tra, xử lý và tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng không được để tái diễn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lk và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./..

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg CP;
- Các Bộ: CA, NN&PTNT, TNMT;
- Báo Nhân dân điện tử;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, V.I, NC, QHĐP; TGĐ Cổng TTĐT,
- Lưu: VT, NN (2) Tn.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6149/VPCP-NN năm 2017 báo cáo kết quả kiểm tra, làm rõ những vấn đề báo Nhân dân điện tử nêu tại bài viết “Vào điểm nóng phá rừng Ea Súp” do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


526

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123