Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5997/VPCP-KTN về việc thăm dò, khai thác và chế biến sâu quặng sắt tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5997/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 12/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5997/VPCP-KTN
V/v thăm dò, khai thác và chế biến sâu quặng sắt tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương.

 

Xét đề nghị của Tổng công ty Sông Đà (các công văn số 136/TCT/HĐQT ngày 13 tháng 6 năm 2008, số 178/TCT/HĐQT ngày 27 tháng 8 năm 2008) và của Công ty cổ phần Ecotech Việt Nam (công văn số 029/2008/CV-TT ngày 02 tháng 6 năm 2008), ý kiến của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường (công văn số 3125/BTNMT-ĐCKS ngày 19 tháng 8 năm 2008), Công Thương (công văn số 5861/BCT-CNNg ngày 10 tháng 7 năm 2008) và của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái (công văn số 1382/UBND-TNMT ngày 11 tháng 7 năm 2008) về việc thăm dò, khai thác và chế biến sâu quặng sắt tại khu vực thuộc các xã Minh An, Nghĩa Tân, Thượng Bằng La và một phần đất thuộc Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Trước mắt, chưa xem xét việc cho phép Tổng công ty Sông Đà và Công ty cổ phần Ecotech Việt Nam thăm dò, khai thác trong khu vực chồng lấn với diện tích đang triển khai thực hiện công tác đo vẽ lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1/50.000 (nhóm tờ Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) và các diện tích khác đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép thăm dò, khai thác tại khu vực thuộc các xã Minh An, Nghĩa Tân, Thượng Bằng La và một phần đất thuộc Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 124/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2006, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2008.

3. Đối với khu vực quặng sắt khác trên địa bàn tỉnh Yên Bái, việc thỏa thuận, cấp phép thăm dò, khai thác và chế biến sâu quặng sắt phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Cục Địa chất và Khoáng sản VN;
- Tổng công ty Sông Đà;
- Công ty cổ phần Ecotech Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4). T.18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5997/VPCP-KTN về việc thăm dò, khai thác và chế biến sâu quặng sắt tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.095
DMCA.com Protection Status

IP: 54.81.15.11