Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5659/BTNMT-TCMT năm 2018 về xây dựng mô hình quản lý chất thải mới do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 5659/BTNMT-TCMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Võ Tuấn Nhân
Ngày ban hành: 16/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5659/BTNMT-TCMT
V/v xây dựng mô hình quản lý chất thải mới

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Quan trắc tự động hóa và Phát triển sinh học Tiền Giang

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 8580/VPCP-ĐMDN ngày 07 tháng 9 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển kiến nghị của Công ty TNHH Quan trc tự động hóa và Phát triển công nghệ sinh học Tiền Giang đề xuất xây dựng mô hình quản lý chất thải mới. Về việc này, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường hoan nghênh sáng kiến của quý Công ty trong việc kiến nghị xây dựng mô hình quản lý chất thải mới, góp phần thúc đẩy công tác phân loại tại nguồn nhằm mục đích tăng cường tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý và thu hồi năng lượng từ chất thải, phù hợp với nguyên tắc chung về quản lý chất thải quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

2. Trường hợp quý Công ty mong muốn đầu tư cơ sở xử lý chất thải rắn đ triển khai mô hình quản lý chất thải như đề xuất, đề nghị quý Công ty:

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với Dự án xây dựng cơ sở tái chế, xử lý chất thải thông thường công suất 10 tấn/ngày trở lên hoặc Dự án xây dựng cơ sở tái chế, xử lý chất thải nguy hại) hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Liên hệ với các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan để được hướng dẫn cụ thể các nội dung như sau:

+ Bộ Xây dựng hướng dẫn đầu tư cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy hoạch được phê duyệt;

+ Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt mới được nghiên cu và lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam;

+ Ủy ban nhân dân cp tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ để khuyến khích việc thu gom, vận chuyển và đầu tư cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với quy hoạch và điều kiện phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

3. Ngoài ra, việc xây dựng “mô hình qun lý chất thải mới - giải pháp thúc đy đu tư phát triển nhanh chóng - hài hòa nông thôn và thành thị” là những dự án được hỗ trợ về đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng; ưu đãi về tiền thuê đất, hỗ trợ về giải phóng mặt bằng và bồi thường; ưu đãi về huy động vốn đầu tư; ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo các quy định tại Điều 39, Điều 40, Điều 42, Điều 43 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến để quý Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Lưu: VT, TCMT, Đ7.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Võ Tuấn Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5659/BTNMT-TCMT năm 2018 về xây dựng mô hình quản lý chất thải mới do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


452

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84