Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5383/VPCP-KG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 26/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5383/VPCP-KG
V/v: Xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường do sản xuất hóa chất và hóa chất tồn lưu gây ra

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi

-Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

Xét các kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong Báo cáo kết quả kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất hóa chất trên phạm vi toàn quốc (văn bản số 3325/BTNMT-BVMT ngày 08 tháng 8 năm 2006, sao gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương thực hiện một số giải pháp sau đây để giải quyết, xử lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do ngành công nghiệp sản xuất hóa chất và hóa chất tồn lưu gây ra:

1. Một số giải pháp cấp bách, cần làm ngay:

a) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành có liên quan:

- Giải quyết ngay việc cung cấp nước sạch sinh hoạt cho nhân dân ở các khu vực có nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt bị ô nhiễm, đặc biệt ở các khu vực bị ô nhiễm do tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật, chất độc hóa học và xăng dầu do chiến tranh để lại. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn để thực hiện nội dung này;

- Chỉ đạo kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các cơ sở vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; tổ chức kiểm tra, điều tra, khảo sát các khu vực bị ô nhiễm do hóa chất còn lại trên địa bàn, trên cơ sở đó xử lý, khắc phục ô nhiễm và phục hồi chất lượng môi trường.

b) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành có liên quan yêu cầu các cơ sở sản xuất hóa chất vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường phải có biện pháp khắc phục ngay các vi phạm, hoàn thành cải tạo hoặc xây dựng các công trình xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn Việt Nam trước ngày 31 tháng 12 năm 2007.

2. Một số giải pháp lâu dài:

- Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo ngành y tế địa phương tổ chức khám, chữa bệnh và theo dõi sức khỏe của nhân dân ở các khu vực bị ô nhiễm do tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật, chất độc hóa học và xăng dầu do chiến tranh để lại, cũng như ở các khu vực bị ô nhiễm do các cơ sở sản xuất hóa chất gây ra; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện "Đề án điều tra cơ cấu bệnh tật và lập hồ sơ sức khỏe – môi trường của nhân dân ở các khu vực bị ô nhiễm do hóa chất gây ra", tổng hợp và báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2007.

- Bộ Công nghiệp và các Bộ, ngành có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chấn chỉnh ngay công tác bảo vệ môi trường ở các cơ sở sản xuất hóa chất nói riêng và các cơ sở sản xuất công nghiệp nói chung, bảo đảm các chất thải công nghiệp khi thải ra môi trường phải đạt tiêu chuẩn Việt Nam.

- Bộ Quốc phòng tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường ở các cơ sở sản xuất hóa chất và khu vực tồn lưu chất độc hóa học do chiến tranh để lại thuộc Bộ quản lý, đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 12 năm 2006.

- Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) chủ trì, phối hợp với Bộ Thương mại, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đường biên giới, cửa khẩu, cảng hàng không, cảng biển tăng cường công tác kiểm soát nhằm ngăn chặn có hiệu quả việc nhập lậu thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, ngành có liên quan thực hiện "Đề án tổng thể điều tra, xác định và xây dựng kế hoạch xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do hóa chất gây ra trên phạm vi toàn quốc", báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Quý cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Tổng công ty Hóa chất Việt Nam;
- Tổng cục Hải quan;
- VPCP: BTCN, các PCN
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, KG.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5383/VPCP-KG ngày 26/09/2006 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường do sản xuất hóa chất và hóa chất tồn lưu gây ra

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.720

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!