Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5372/VPCP-KTN thực hiện Khung ma trận chính sách 2012 và chuẩn bị cho Khung ma trận chính sách 2013-2015 thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5372/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 03/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5372/VPCP-KTN
V/v thực hiện Khung ma trận chính sách 2012 và chuẩn bị cho Khung ma trận chính sách 2013-2015 thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC)

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 76/BC-TNMT ngày 27 tháng 5 năm 2013 báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả đánh giá thực hiện Khung ma trận chính sách 2012 và chuẩn bị cho Khung ma trận chính sách 2013-2015 thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát Chiến lược quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu và chương trình hành động, chiến lược liên quan, đề xuất sửa đổi, bổ sung, đảm bảo phù hợp với Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hành động chính sách bắt buộc thuộc Khung ma trận chính sách 2012 do Bộ chủ trì thực hiện, hoàn thành trong quý III năm 2013.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng với các Bộ: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương rà soát, thống nhất các hành động chính sách đưa vào Khung ma trận chính sách 2013-2015 theo các nguyên tắc nêu tại công văn số 76/BC-TNMT nói trên của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đảm bảo tính khả thi, bám sát, hỗ trợ việc thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2015, Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2020, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh. Hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT ngày 5 tháng 3 năm 2013 về hướng dẫn cơ chế quản lý nguồn vốn Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu, kịp thời sửa đổi, bổ sung khi cần thiết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vấn đề vượt quá thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
-  Như trên;
- TTg các PTTg:
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT;
- Các Vụ: QHQT, KGVX, KTTH;
- Lưu: VT, KGVX (03).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5372/VPCP-KTN thực hiện Khung ma trận chính sách 2012 và chuẩn bị cho Khung ma trận chính sách 2013-2015 thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.216

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146