Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 528/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 31/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 528/TTg-KTN
V/v điều chỉnh nhiệm vụ phân lũ, chậm lũ hệ thống sông Hồng bảo vệ an toàn cho thủ đô Hà Nội

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Quốc phòng, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng.
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Ninh Bình.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 449/TT-BNN-ĐĐ ngày 11 tháng 02 năm 2010), ý kiến các Bộ: Khoa học và Công nghệ (công văn số 270/BKHCN-CNN ngày 05 tháng 02 năm 2010); Quốc phòng (công văn số 460/BQP-TM ngày 28 tháng 01 năm 2010); Tài chính (công văn số 1141/BTC-ĐT ngày 25 tháng 01 năm 2010); Giao thông vận tải (công văn số 268/BGTVT-MT ngày 14 tháng 01 năm 2010); Tài nguyên và Môi trường (công văn số 336/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 02 tháng 02 năm 2010); Công thương (công văn số 1146/BCT-NL ngày 28 tháng 01 năm 2010); Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 822/BKH-KTNN ngày 03 tháng 02 năm 2010) về việc điều chỉnh nhiệm vụ phân lũ, chậm lũ hệ thống Sông Hồng bảo vệ an toàn cho thủ đô Hà Nội quy định tại Nghị định số 62/1999/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc không sử dụng các công trình phân lũ, chậm lũ như một biện pháp trong phòng, chống lũ cho đồng bằng Sông Hồng khi hồ Sơn La tham gia điều tiết cắt giảm lũ cho hạ lưu.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 62/1999/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ ban hành quy chế về phân lũ, chậm lũ thuộc hệ thống Sông Hồng để bảo vệ an toàn cho thủ đô Hà Nội theo tiêu chuẩn phòng lũ có tần suất P=0,2% (500 năm xuất hiện một lần); đồng thời có tính đến các phương án dự phòng khi lũ xuất hiện ngoài sự tính toán, trình Chính phủ trong Quý II năm 2010.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Ninh Bình thực hiện các nhiệm vụ, dự án phục vụ cho việc bỏ các vùng phân lũ, chậm lũ theo quy hoạch được phê duyệt.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng; các Phó TTg CP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, ĐP, KGVX;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 528/TTg-KTN ngày 31/03/2010 điều chỉnh nhiệm vụ phân lũ, chậm lũ hệ thống sông Hồng bảo vệ an toàn cho thủ đô Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.637

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.142.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!