Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5253/UBND-KTN năm 2013 tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng do tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 5253/UBND-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành: 31/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5253/UBND-KTN
V/v tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng

Bến Tre, ngày 31 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp nhận Công văn số 3791/BNN-TCLN ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Nhằm tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ. Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung thực hiện một số công việc chủ yếu sau:

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 270/2010/CT-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2013 về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ.

2. Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo về Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng các cấp, ban hành quy chế hoạt động có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, cụ thể đối với từng thành viên của Ban chỉ đạo để tăng cường công tác phối hợp và nâng cao trách nhiệm của từng thành viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

3. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường quản lý các hoạt động canh tác gần khu vực rừng sản xuất, phòng hộ, đặc dụng ven biển; quy định cụ thể các khu vực nghiêm cấm những hành vi dùng lửa dẫn đến nguy cơ gây cháy rừng.

4. Tổ chức kiểm tra, rà soát phương án và các biện pháp triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại cơ sở theo phương châm 4 tại chỗ, tổ chức lực lượng thường trực 24/24 giờ trong những tháng cao điểm của mùa khô; ngăn chặn các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng.

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương thực hiện và thường xuyên báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để theo dõi chỉ đạo./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5253/UBND-KTN năm 2013 tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng do tỉnh Bến Tre ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.713
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.147.93