Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4975/VPCP-NN năm 2019 về phê duyệt Giấy mời đại biểu tham dự Hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai Nghị quyết 120/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4975/VPCP-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 07/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4975/VPCP-NN
V/v phê duyệt Giấy mời đại biểu tham dự Hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2576/BTNMT-BĐKH ngày 04 tháng 6 năm 2019 về việc phê duyệt Giấy mời đại biểu tham dự Hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì rà soát, bổ sung danh sách đại biểu dự cho đông đủ, nhất là các chuyên gia, các nhà khoa học có kinh nghiệm và các doanh nghiệp liên quan đến đóng góp cho sự phát triển của đồng bằng sông Cửu Long.

2. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông vận tải, khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ được phân công trong việc chuẩn bị Hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 07 tháng 6 năm 2019 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm chất lượng nội dung và tiến độ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: NV, TC, CT, XD, Y t
ế; GDĐT, KHCN, LĐTBXH; UBDT;
- UBND các t
nh, thành phố: Tp HCM, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cn Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: CN, NC, KGVX, KTTH, TH, TKBT; TGĐ
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3)
. Thanh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4975/VPCP-NN ngày 07/06/2019 về phê duyệt Giấy mời đại biểu tham dự Hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai Nghị quyết 120/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.276

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.197.23
server251