Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4862/VPCP-KTN về việc thăm dò, khai thác mỏ chì, kẽm tại tỉnh Bắc Kạn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4862/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 24/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 4862/VPCP-KTN
V/v thăm dò, khai thác mỏ chì, kẽm tại tỉnh Bắc Kạn

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

 

Xét đề nghị của Công ty Ngọc Linh tại công văn số 44/CV-NL ngày 2 tháng 7 năm 2008 về việc khai thác chì, kẽm tại mỏ Ba Bồ và thăm dò, khac thác chì, kẽm tại mỏ Pác Nậm, tỉnh Bắc Kạn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài nguyên và Môi Trường chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn kiểm tra nguồn nguyên liệu cung cấp cho Nhà máy điện phân chì, kẽm tại Bản Khuôn 2, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn; xem xét những vấn đề cụ thể liên quan đến việc cấp phép khai thác chì, kẽm tại mỏ Ba Bồ và thăm dò,  khai thác chì, kẽm tại mỏ Pác Nậm, tỉnh Bắc Kạn của Công ty Ngọc Linh và đề xuất giải pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 8 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Công ty Ngọc Linh;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ ĐP, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4862/VPCP-KTN về việc thăm dò, khai thác mỏ chì, kẽm tại tỉnh Bắc Kạn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.982

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188