Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4797/BCT-DKT 2020 quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia

Số hiệu: 4797/BCT-DKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Đặng Hoàng An
Ngày ban hành: 02/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4797/BCT-DKT
V/v cung cấp thông tin và phối hợp thực hiện Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn: Dầu khí Việt Nam, Điện lực Việt Nam, Xăng dầu Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Tổng công ty Đông Bắc.

Thực hiện Quyết định số 1743/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Công Thương đang triển khai xây dựng Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch).

Hiện nay, Bộ Công Thương đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch theo quy định, theo đó, giao Liên danh Viện Năng lượng và Viện Dầu khí Việt Nam lập Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Viện Năng lượng là đơn vị tư vấn lập Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Để đảm bảo việc xây dựng Quy hoạch đáp ứng yêu cầu đề ra, Bộ Công Thương đề nghị quý Cơ quan cung cấp thông tin và hỗ trợ thực hiện các công việc sau:

- Đánh giá hiện trạng cung - cầu năng lượng và dự báo xu hướng phát triển các dạng năng lượng trong tương lai tại địa phương, doanh nghiệp;

- Đánh giá công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực năng lượng thuộc thẩm quyền quản lý, hoạt động của cơ quan và doanh nghiệp;

- Đề xuất các quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển; giải pháp và cơ chế chính sách để phát triển các nguồn năng lượng đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 và các nội dung cần thiết khác;

- Hỗ trợ đơn vị tư vấn (Viện Năng lượng và Viện Dầu khí Việt Nam) trong việc cung cấp thông tin, đánh giá hiện trạng các nguồn năng lượng; Chiến lược/Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương/doanh nghiệp trong giai đoạn 2021-2030; Quy hoạch các khu công nghiệp/khu kinh tế của địa phương;...

Bộ Công Thương đề nghị quý Cơ quan cung cấp thông tin và gửi báo cáo về Bộ Công Thương trong tháng 7 năm 2020.

Bộ Công Thương trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Viện NL, Viện DKVN;
- Lưu: VT, DKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Hoàng An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4797/BCT-DKT ngày 02/07/2020 về cung cấp thông tin và phối hợp thực hiện Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


546

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.94.236