Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4763/BNN-TCLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 22/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4763/BNN-TCLN
V/v Điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến 2030.

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi: y ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Phúc đáp Văn bản số 1572/UBND-KTN ngày 14/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc “xin ý kiến kết quả rà soát điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Đồng ý vi các giải trình của Ủy ban nhân dân Điện Biên tại Văn bản số 1572/UBND-KTN ngày 14 tháng 6 năm 2018. Việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng thuộc thm quyn của y ban nhân dân cp tỉnh; đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành rà soát cụ thể, để lập phương án điều chỉnh quy hoạch và phê duyệt theo thẩm quyền.

2. Trong quá trình rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng cn đảm bảo các yêu cu sau đây:

- Quản lý bảo vệ chặt chẽ diện tích rừng tự nhiên, không chuyển rừng đặc dụng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt sang loại rừng khác hoặc ra ngoài quy hoạch 3 loại rng;

- Hạn chế tối đa việc chuyển diện tích đất có rừng sang mục đích sử dụng khác, trong trường hợp cần thiết đề nghị làm rõ tính khả thi trưc quyết đnh và phải thực hiện đy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật;

- Phù hp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội và Quy hoạch sử dụng đt giai đoạn 2016 - 2020 của địa phương.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị y ban nhân dân tỉnh Điện Biên chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng (đ báo cáo);
- Sở NN và PTNT tỉnh Điện Biên;
- Lưu VT; TCLN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hà Công Tuấn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4763/BNN-TCLN ngày 22/06/2018 điều chỉnh Quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến 2030 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.567
s249

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.187.128